نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آزمایشگاهی تعیین فشار بهینه در تفکیک‌کننده‌های سرچاهی

دوره 8، شماره 44، آذر و دی 1388

محمد آقابیگی؛ محمد فضائلی زاده


2. بهینه‌سازی مکان چاه‌ها در مخازن نفت و گاز به کمک آلگوریتم ژنتیک

دوره 8، شماره 41، مرداد و شهریور 1388

محمد آقابیگی؛ ظهراب دستخوان؛ محمد کمال قاسم العسکری