نویسنده = ������������ ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی جذب گاز دی‌اکسیدکربن به‌وسیلۀ محلول آبی منواتانول ‌آمین در یک واکنشگاه لایه‌ریزان

دوره 18، شماره 104، مرداد و شهریور 1398، صفحه 6-21

ناصر مالکی؛ سروش زرین آبادی؛ علیرضا عظیمی؛ امیرحسین شهبازی کوتنائی