نویسنده = ���������� ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی دوبعدی هتروژن راکتور کاتالیستی تبدیل متان با بخار آب

دوره 18، شماره 103، خرداد و تیر 1398، صفحه 32-40

علیرضا خواجه امیری؛ مائده خواجه امیری