نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. معرفی اجمالی گروه مهندسی شیمی دانشگاه زنجان

دوره 20، شماره 114، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 5-5

طاهر یوسفی امیری


2. مروری بر کاتالیست‌های برپایۀ ایروژل‌های سیلیکایی

دوره 19، شماره 108، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 49-69

طاهر یوسفی امیری؛ حسن برگزین؛ جعفرصادق مقدس


3. پوشش‌های مبتنی بر ایروژل به‌عنوان عایق‌هایی نو در ساختمان‌ها

دوره 17، شماره 97، خرداد و تیر 1397، صفحه 76-85

طاهر یوسفی امیری؛ حسن برگزین؛ رقیه محمودی