نویسنده = سهیلا یغمایی
ریزجلبک‌ها و عوامل مؤثر بر کشت آنها

دوره 16، شماره 92، مرداد و شهریور 1396، صفحه 56-65

مهدخت ارشدی؛ سهیلا یغمایی؛ سیدمرتضی ضمیر


مروری بر بهره‌گیری از روش‌های زیستی به منظورتصفیه فاضلاب صنعت چرم‌سازی

دوره 16، شماره 91، خرداد و تیر 1396، صفحه 27-37

یونس عبداللهی منفرد؛ محمد زندیه؛ سهیلا یغمایی


مروری بر فروشویی زیستی پسماندهای الکترونیکی

دوره 15، شماره 85، خرداد و تیر 1395، صفحه 50-61

مهدخت ارشدی؛ سهیلا یغمایی؛ سیدمحمد موسوی


مروری بر مدل‌سازی فرایند زیست درمانی در ریزوسفر

دوره 12، شماره 71، بهمن و اسفند 1392

علیرضا چکشیان خراسانی؛ سهیلا یغمایی