نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مدلسازی سینتیک پخت نانو کامپوزیت های اپوکسی در مجاورت نانو گرافن اکساید : مطالعه مروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22034/ijche.2022.315883.1154

محمد حسین کرمی؛ محمدرضا کلائی


2. نانو الماس و نانو چندسازه‌های بسپاری آن

دوره 14، شماره 80، مرداد و شهریور 1394، صفحه 75-86

میثم باریکانی؛ محمدرضا کلائی؛ سعیده مزینانی؛ مهدی باریکانی