نویسنده = محمد کاظمینی
بررسی انواع روش‌های مختلف ساخت ریزراکتور و شبیه‌سازی آن‌ها

دوره 17، شماره 99، مهر و آبان 1397، صفحه 20-29

بهزاد انتظاری؛ محمد کاظمینی؛ محمد کرمی


شبیه‌سازی فرایندهای ریفرمینگ ترکیبی و ریفرمینگ خشک گاز طبیعی برای تولید گاز سنتز و مقایسه آنها

دوره 11، شماره 64، آذر و دی 1391

محمدعلی ملاحسنی مجدآبادی؛ اکبر زمانیان؛ مرتضی بقالها؛ محمد کاظمینی


بررسی سینتیکی و نحوه تغییرات مکانیسم‌های شکست گازهای ایزوبوتان و نرمال بوتان بر روی کاتالیزگر (HZSM-5)

دوره 11، شماره 63، مهر و آبان 1391

غلامرضا روح الهی؛ محمد کاظمینی؛ علیرضا محمد رضایی؛ رضا گل‌حسینی