نویسنده = لیلا وفاجو
حذف بیولوژیکی سیانید: بررسی مسیرهای آنزیمی، ریزاندامگان‌‌ها و عامل‌های عملیاتی مؤثر

دوره 18، شماره 103، خرداد و تیر 1398، صفحه 66-82

اعظم خضری؛ لیلا وفاجو؛ محمود جوکار


نفت شیل: فناوری‌های استخراج، پالایش و محدودیت‌ها

دوره 16، شماره 91، خرداد و تیر 1396، صفحه 78-89

رضا بابانژاد؛ لیلا وفاجو


معرفی مدل مارکال در مدلسازی سیستم‌های انرژی

دوره 14، شماره 80، مرداد و شهریور 1394، صفحه 54-63

ابوالفضل آقاسی؛ لیلا وفاجو


استفاده از میکروموج‌ها در مدیریت پسماندهای صنعتی

دوره 14، شماره 79، خرداد و تیر 1394

آیلین آقابابایی؛ لیلا وفاجو


بررسی نقش انواع کاتالیست‌ها در فرایندهای تولید سوخت بیودیزل

دوره 13، شماره 76، آذر و دی 1393

هادی رحیم‌زاده؛ میثم طباطبایی؛ مهدی ارجمند؛ لیلا وفاجو؛ مهرداد میرزاجان‌زاده


آشنایی با نانو پزشکی و نانو داروها

دوره 13، شماره 72، فروردین و اردیبهشت 1393

سیدمحمدرضا میرابوطالبی؛ لیلا وفاجو