نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نتایج نظری و تجربی گرما‌دهی اُهمی در سیستم‌های دوفازی زیست (جامد- مایع)

دوره 9، شماره 53، بهمن و اسفند 1389

مصطفی کشاورز مروجی؛ عماد قادری؛ محمد مروتی پسند؛ منوچهر وثوقی


2. بررسی انواع زیست‌رآکتورهای هوای بالا رونده و پارامترهای هیدرودینامیکی مؤثر بر آنها

دوره 9، شماره 51، مهر و آبان 1389

مصطفی کشاورز مروجی؛ محمد مروتی پسند؛ عماد قادری؛ منوچهر وثوقی