نویسنده = حسن هاشمی پور رفسنجانی
مروری بر تأثیر نانوذرات در بهبود ضریب انتقال جرم سیستم (گاز- مایع)

دوره 12، شماره 66، فروردین و اردیبهشت 1392

لیلا سعیدنیا؛ حسن هاشمی پور رفسنجانی؛ داریوش افضلی


مروری بر سنتز نانوذرات مس به روش‌های کاهش شیمیایی و الکتروشیمیایی

دوره 10، شماره 56، مرداد و شهریور 1390

رابعه پوراکبری؛ مریم احتشام‌زاده؛ حسن هاشمی پور رفسنجانی


ارزیابی ذخیره‌سازی هیدروژن در نانوساختارهای کربنی

دوره 8، شماره 45، بهمن و اسفند 1388

حسن هاشمی پور رفسنجانی؛ فهیمه نخعی‌پور؛ فاطمه پیرو موسوی