نویسنده = امیرحسین نوارچیان
مروری بر تازه‌ترین پژوهش‌ها در کاربرد غشاهای بافت آمیخته بسپار/ چارچوب فلز- آلی برای جداسازی گازها

دوره 16، شماره 93، مهر و آبان 1396، صفحه 89-102

احمد میرزائی؛ امیرحسین نوارچیان؛ شهرام تنگستانی نژاد


مروری بر روش‌های کپسوله کردن مواد و بررسی ریزکپسول‌های با دیواره پلی‌متیل‌متاکریلات

دوره 15، شماره 86، مرداد و شهریور 1395، صفحه 16-27

فاطمه آهنگران؛ مهران حیاتی؛ امیرحسین نوارچیان؛ کریم اسماعیل پور


مروری برکاربرد روش‌های شبیه‌سازی دینامیک مولکولی در مطالعه خواص نفوذی گازها در نانوچندسازه‌‌های بسپاری

دوره 11، شماره 60، فروردین و اردیبهشت 1391

امیرحسین حاجی‌علیرضایی؛ امیرحسین نوارچیان؛ حسن سبزیان