نویسنده = علی نعمت اله زاده
مروری بر فرایندهای جداسازی با غشاء مایع امولسیونی پایدارشده از طریق نانوذرات

دوره 16، شماره 95، بهمن و اسفند 1396، صفحه 72-85

سمانه قنبرلو؛ علی نعمت اله زاده؛ عزیز باباپور؛ ماندانا امیری


مروری بر روش‌های تولید ذرات سیلیکای نانو متخلخل

دوره 16، شماره 93، مهر و آبان 1396، صفحه 89-116

طاهر عطائی گرمی؛ علی نعمت اله زاده