نویسنده = کامیار موقرنژاد
تعداد مقالات: 4
1. سرمقاله: در ستایش پرسشگری

دوره 19، شماره 112، آذر و دی 1399، صفحه 5-5

کامیار موقرنژاد


2. بررسی آزمایشگاهی خشک کردن ذرت در خشک‌کن دوار با نرم‌افزار طراحی آزمایش

دوره 18، شماره 102، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 41-49

راحله متو؛ سارا نانواکناری؛ کامیار موقرنژاد


3. بررسی تجربی و مدل‌سازی ریاضی استخراج نشاسته از برنج گرده به کمک حلال قلیایی

دوره 17، شماره 100، آذر و دی 1397، صفحه 60-73

عهدیه نوری وشکاسوقه؛ کامیار موقرنژاد


4. مدل‌سازی فرایند تولید اتانول از ساقه سورگوم جارویی به روش هیدرولیز و تخمیر همزمان

دوره 16، شماره 93، مهر و آبان 1396، صفحه 78-88

مریم نیکزاد؛ کامیار موقرنژاد؛ رضا شعبانیان؛ امیرمحمد خسروی