نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 3
2. مروری بر فرآیند پودرسازی برشی حالت جامد پلیمرها و کاربردهای آن

دوره 7، شماره 37، آذر و دی 1387

حسین حسینی؛ بهزاد شیرکوند هداوند؛ ارجمند مهربانی


3. شبیه‌سازی شعله‌های برج سوزا

دوره 7، شماره 33، فروردین و اردیبهشت 1387

فاطمه الله دادی خیری؛ محسن دوازده امامی؛ ارجمند مهربانی