نویسنده = جعفرصادق مقدس
سرمقاله:نیاز فوری به رفع کمبود کتاب‌های علمی در مهندسی شیمی

دوره 22، شماره 128، مرداد و شهریور 1402، صفحه 6-6

رحمت ستوده قره باغ؛ جعفرصادق مقدس


جذب سرب از محلول آبی با استفاده از کامپوزیت نانوساختار سیلیکا ائروژل/ زئولیت ZSM-5

دوره 22، شماره 128، مرداد و شهریور 1402، صفحه 7-32

10.22034/ijche.2022.351399.1222

حسن عابدپور؛ جعفرصادق مقدس؛ رضا علیزاده


سرمقاله: مهارت‌های نرم برای مهندسین شیمی

دوره 21، شماره 125، بهمن و اسفند 1401، صفحه 6-6

رحمت ستوده؛ جعفرصادق مقدس


سرمقاله: اهمیت توجه به مقطع کارشناسی در آموزش مهندسی

دوره 20، شماره 119، بهمن و اسفند 1400، صفحه 6-6

رحمت ستوده قره باغ؛ جعفرصادق مقدس


سرمقاله: ضرورت توسعۀ همکاری‌های بین‌المللی و دیپلماسی علمی فراگیر

دوره 20، شماره 117، مهر و آبان 1400، صفحه 6-6

رحمت ستوده قره باغ؛ جعفرصادق مقدس


بررسی مؤلفه‌های عملیاتی مؤثر بر اختلاط واکنشی اسید- باز درون مخزن همزن‌دار به‌روش لیزری PIV/PLIF

دوره 19، شماره 110، مرداد و شهریور 1399، صفحه 6-18

محمد حسین احمدی؛ جعفرصادق مقدس؛ اوین عطایی


مروری بر کاتالیست‌های برپایۀ ایروژل‌های سیلیکایی

دوره 19، شماره 108، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 49-69

طاهر یوسفی امیری؛ حسن برگزین؛ جعفرصادق مقدس


پذیرش مقالات "علمی - پژوهشی" توسط نشریه مهندسی شیمی ایران

دوره 18، شماره 102، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 5-5

جعفرصادق مقدس


ضرورت بازنگری درس‌های دوره‌های مهندسی شیمی

دوره 17، شماره 97، خرداد و تیر 1397، صفحه 5-5

جعفرصادق مقدس


تأثیر نوع پروانه بر زمان اختلاط در مخازن همزن دار

دوره 8، شماره 40، خرداد و تیر 1388

مریم چوپانی؛ سارا غیبی؛ مهسا تقوی؛ جعفرصادق مقدس