نویسنده = فروغ عاملی
مروری بر مطالعات اخیر پیرامون روش‌های کنترل آبدهی در چاه‌های نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22034/ijche.2022.326459.1174

صابر مقدم؛ فروغ عاملی؛ محمدرضا مقبلی


مروری بر انواع روش‌های مدل‌سازی جریان چندفازی در محیط متخلخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22034/ijche.2023.363011.1239

صابر مقدم؛ فروغ عاملی؛ محمدرضا مقبلی


مروری بر مطالعات اخیر پیرامون مدل سازی تزریق فوم در محیط متخلخل

دوره 20، شماره 116، مرداد و شهریور 1400، صفحه 64-83

10.22034/ijche.2021.260314.1074

سامیه شهماروند؛ فروغ عاملی


مروری بر فناوری جداسازی آب از نفت در ته چاه

دوره 18، شماره 106، آذر و دی 1398، صفحه 6-17

محمدحسین سریخانی؛ فروغ عاملی


مروری بر روش‌های اندازه‌گیری جریان‌های چندفازی در سرچاه

دوره 18، شماره 104، مرداد و شهریور 1398، صفحه 45-57

مهدی فدایی؛ فروغ عاملی