نویسنده = �������� ���������� ����������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فنی و اقتصادی استفاده از سامانه‌های تقطیر خورشیدی با قابلیت کاربرد به‌عنوان دستگاه تصفیۀ آب خانگی

دوره 20، شماره 119، بهمن و اسفند 1400، صفحه 7-21

10.22034/ijche.2021.269633.1091

عباس احمدی؛ محمدحسین صراف زاده؛ سید محمد رضوی؛ مهران عباسجوبی


2. مقایسه روش‌های نوین زیستی جهت حذف نیتروژن از فاضلاب

دوره 7، شماره 36، مهر و آبان 1387

حنانه رسولی کناری؛ محمدحسین صراف زاده؛ محمدرضا مهرنیا؛ زینب صالحی