نویسنده = منصوره سلیمانی
مقایسه رفتار ترمودینامیکی اتان و اتیلن در چرخه مبرد آمیخته فرآیند مایع‏ سازی گاز طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

10.22034/ijche.2021.290195.1121

احسان صیادمصلح؛ لاله شیرازی؛ منصوره سلیمانی؛ مهران سرمد


بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی در جذب کمپلکس وانادیم- EDTA بر روی کربن فعال

دوره 16، شماره 91، خرداد و تیر 1396، صفحه 90-99

محمد پوربابا؛ منصوره سلیمانی