نویسنده = جعفرصادق سلطان محمدزاده
ارزشیابی روش‌های سنتز و کاربردهای نانولوله‌های دی اکسید تیتانیم

دوره 9، شماره 48، خرداد و تیر 1389

عباس والی؛ جعفرصادق سلطان محمدزاده؛ علی اکبر بابالو؛ علی گودرزی؛ ئاروین عطاردی


انتخاب روش بهینه برای حذف ترکیبات فرار آلی از جریان‌های گازی آلوده صنعتی: روش‌های غیر تخریبی (بازیافتی)

دوره 8، شماره 44، آذر و دی 1388

زهرا عباسی؛ اسماعیل فاتحی‌فر؛ جعفرصادق سلطان محمدزاده؛ محمد حقیقی؛ سمیه آقاحسینی