نویسنده = ������������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی شعله‌های برج سوزا

دوره 7، شماره 33، فروردین و اردیبهشت 1387

فاطمه الله دادی خیری؛ محسن دوازده امامی؛ ارجمند مهربانی