نویسنده = ������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ساخت گرم‌کنندۀ چاپی با استفاده از نانوگرافیت و نانومس

دوره 19، شماره 108، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 41-48

نرجس تنگکی؛ بهنام خوش اندام


2. همنهشت نانوذرات ترکیبات اکسید کبالت به روش احتراقی محلول و مشخصه‌سازی

دوره 18، شماره 106، آذر و دی 1398، صفحه 47-54

مهسا دلال براتی؛ بهنام خوش اندام