نویسنده = علی حقیقی اصل
تعداد مقالات: 6
1. بررسی انتقال جرم و مدل‌سازی‌های انحلال‌پذیری در استخراج با آب زیر بحرانی

دوره 12، شماره 70، آذر و دی 1392

مریم خواجه نوری؛ علی حقیقی اصل؛ ندا بدرخانی


2. بررسی مدل‌های سینتیکی استخراج با CO2 فوق بحرانی از روغن‌های گیاهی

دوره 11، شماره 65، بهمن و اسفند 1391

مریم خواجه نوری؛ علی حقیقی اصل


3. مدلسازی سرعت تشکیل کک کاتالیزگر در حضور H2S در شکست حرارتی اتان

دوره 11، شماره 64، آذر و دی 1391

نازنین کافی؛ علی حقیقی اصل؛ رامین کریم‌زاده


4. بررسی عوامل مؤثر بر حذف جیوه از فاز مایع به روش جذب سطحی بر روی جاذب‌های کربنی

دوره 8، شماره 45، بهمن و اسفند 1388

محمد ذبیحی؛ علی احمدپور؛ علی حقیقی اصل


6. کاربردهای استخراج با آب فوق داغ

دوره 7، شماره 33، فروردین و اردیبهشت 1387

مریم خواجه نوری؛ علی حقیقی اصل؛ فرامرز هرمزی