نویسنده = علی حقیقی اصل
بررسی انتقال جرم و مدل‌سازی‌های انحلال‌پذیری در استخراج با آب زیر بحرانی

دوره 12، شماره 70، آذر و دی 1392

مریم خواجه نوری؛ علی حقیقی اصل؛ ندا بدرخانی


بررسی مدل‌های سینتیکی استخراج با CO2 فوق بحرانی از روغن‌های گیاهی

دوره 11، شماره 65، بهمن و اسفند 1391

مریم خواجه نوری؛ علی حقیقی اصل


مدلسازی سرعت تشکیل کک کاتالیزگر در حضور H2S در شکست حرارتی اتان

دوره 11، شماره 64، آذر و دی 1391

نازنین کافی؛ علی حقیقی اصل؛ رامین کریم‌زاده


بررسی عوامل مؤثر بر حذف جیوه از فاز مایع به روش جذب سطحی بر روی جاذب‌های کربنی

دوره 8، شماره 45، بهمن و اسفند 1388

محمد ذبیحی؛ علی احمدپور؛ علی حقیقی اصل


کاربردهای استخراج با آب فوق داغ

دوره 7، شماره 33، فروردین و اردیبهشت 1387

مریم خواجه نوری؛ علی حقیقی اصل؛ فرامرز هرمزی