نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تولید زیست دیزل از میکروجلبک دونالیلا سالینا

دوره 10، شماره 54، فروردین و اردیبهشت 1390

سمیرا لطفی؛ محمد پازوکی؛ امیرحسین زمزمیان؛ فرزانه زمانی؛ امین حجازی