نویسنده = هدا جعفری زاده مالمیری
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه و ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و ضدمیکروبی عصاره الکلی بره‌موم

دوره 20، شماره 119، بهمن و اسفند 1400، صفحه 31-40

10.22034/ijche.2021.280661.1102

اسما اعزازی ملکی؛ افشین جوادی؛ هدا جعفری زاده مالمیری؛ حمید میرزایی


2. سنتز سبز نانوذرات اکسید روی با عصاره میخک و سه روش حرارت‌دهی گوناگون و ارزیابی خواص آن‌ها

دوره 20، شماره 118، آذر و دی 1400، صفحه 78-87

10.22034/ijche.2021.276471.1094

مهوش انوری نژاد؛ هدا جعفری زاده مالمیری؛ افشین جوادی؛ صدیف آزادمرد دمیرچی


3. شبیه‌سازی شرایط عملیاتی سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ آلوورا و مایکروویو و بررسی خواص آن

دوره 20، شماره 114، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 82-96

10.22034/ijche.2021.251261.1054

امید احمدی؛ محمدجواد سیفی؛ هدا جعفری زاده مالمیری


5. مدل‌سازی انتقال جرم در فرایند استخراج اسانس روغنی آویشن و ارزیابی خواص فیزیکی- شیمیایی آن

دوره 19، شماره 109، خرداد و تیر 1399، صفحه 27-36

امید احمدی؛ هدا جعفری زاده مالمیری