نویسنده = �������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل انتقال حرارت و جرم در یک برج خنک کن بسته

دوره 7، شماره 38، بهمن و اسفند 1387

فرزاد جعفرکاظمی؛ بیژن رحیمی؛ منوچهر پناه