نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. فرایند لجن فعال با نرخ بالا: بینش جدید برای بازیابی انرژی از فاضلاب شهری

دوره 19، شماره 113، بهمن و اسفند 1399، صفحه 28-46

غزاله فریدی زاد؛ الهام عبداله زاده شرقی؛ بابک بنکدارپور