نویسنده = محمدرضا امیدخواه
تعداد مقالات: 4
1. مروری بر روش‌های کاهش گران‌روی نفت خام سنگین با تأکید براستفاده از نانوکاتالیست‌ها

دوره 19، شماره 112، آذر و دی 1399، صفحه 74-85

سید امیر ثابت؛ محمدرضا امیدخواه؛ آرزو جعفری


2. گوگردزدایی اکسایشی دی‌بنزوتیوفن با کاتالیست مایع یونی تثبیت شده روی پایه گاماآلومینا

دوره 16، شماره 92، مرداد و شهریور 1396، صفحه 90-96

حمید عظیم زاده؛ اعظم اکبری؛ محمدرضا امیدخواه


3. لزوم رعایت اصول اخلاقی در نگارش مقالات و گزارش‌های علمی

دوره 11، شماره 62، مرداد و شهریور 1391

مریم‌السادات میرعارفین؛ جلال شایگان؛ سیدسیاوش مدائنی؛ محمدرضا امیدخواه


4. جوانب فنی و اقتصادی دو گزینه خط لوله و کارخانه تولید گاز طبیعی مایع برای انتقال گاز طبیعی از مخزن پارس جنوبی

دوره 9، شماره 51، مهر و آبان 1389

فرزاد عبداللهی دمنه؛ سید محمدعلی موسویان؛ محمدرضا امیدخواه؛ حسین بهمنیار