نویسنده = ���������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان زیست‌توده و محتوای لیپید ریزجلبک‌های بومی در فاضلاب

دوره 15، شماره 89، بهمن و اسفند 1395، صفحه 65-73

معصومه محمدی سروستانی؛ رضا قشلاقی؛ محمود اخوان مهدوی


2. مدل‌سازی حذف زیستی H2S از جریان‌های گازی در صافی‌های چکنده زیستی

دوره 12، شماره 68، مرداد و شهریور 1392

جواد شاطرزاده؛ رضا قشلاقی؛ محمود اخوان مهدوی