نویسنده = محمدرضا احسانی
جذب مغزها

دوره 15، شماره 85، خرداد و تیر 1395، صفحه 5-5

محمدرضا احسانی


بررسی مکانیزم‌ تشکیل، رشد و حرکت حباب در فرایند رانش گاز محلول در مخازن نفت سنگین

دوره 13، شماره 77، بهمن و اسفند 1393

مجتبی گلبین؛ محمدرضا احسانی؛ محمد نیکوکار؛ لیلی صحرانورد


مروری بر اصول عملکرد، مزایا و کاربردهای راکتورهای دارای جریان برخوردی

دوره 8، شماره 44، آذر و دی 1388

امیرحسین هرندی زاده؛ امیر رحیمی؛ محمدرضا احسانی