نمایه نویسندگان

آ

 • آراسته نوده، علی آماده‌سازی و مشخصه‌یابی نانو ذرات کروی آهن اکسید تثبیت‌شده بر سطح سیلیس معدنی با روش پراکندگی در حالت جامد (SSD) [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 86-91]
 • آردانه، محمد بررسی تأثیر قالب آلی، فلز واسطه و امواج فرا صوت بر سنتز کاتالیست ساپو-34 به‌کار رفته در فرایند تبدیل متانول به اُلفین‌های سبک [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 112-119]
 • آقائی نژاد میبدی، عباس کاربرد فناوری جدید راکتور غشایی در صنایع شیمیایی [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 37-48]

ا

 • احمدپور، طیبه مروری بر انواع سلول‌های خورشیدی [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 35-53]
 • احمدخانی، لیدا سنتز و بررسی زیست‌حسگر پایة کاغذی نانوکامپوزیت گرافن/ پلی‌وینیل‌پیرولیدون/ پلی‌آنیلین برای تعیین کلسترول در خون انسان [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 15-26]
 • ارشدی، مهدخت ریزجلبک‌ها و عوامل مؤثر بر کشت آنها [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 56-65]
 • اسفندیاری، نادیا مقایسه نتایج مدل‌سازی ترمودینامیکی سیستم دو جزئی (کربن‌دی‌اکسید- دی متیل سولفوکسید) و سیستم سه جزئی (کربن‌دی‌اکسید- دی متیل سولفوکسید- آمپی سیلین) [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 27-40]
 • اسماعیلی، حسین مروری بر زیست‌دیزل از روغن کرچک و بررسی پارامترهای مؤثر بر تولید [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 26-40]
 • اعتصامی، نسرین جوشش استخری نانوسیال آب- SiO2 و بررسی مشخصات جوشش و زبری سطح [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 6-15]
 • اکبری، اعظم گوگردزدایی اکسایشی دی‌بنزوتیوفن با کاتالیست مایع یونی تثبیت شده روی پایه گاماآلومینا [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 90-96]
 • اله وردی، علی تأثیر مواد پوزولانی در بهبود آثار منفی ناشی از ناحیه انتقالی در بتن [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 105-111]
 • امانی، تیمور حذف نیترات از آب با روش انعقاد الکتریکی [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 90-100]
 • امیدخواه، محمدرضا گوگردزدایی اکسایشی دی‌بنزوتیوفن با کاتالیست مایع یونی تثبیت شده روی پایه گاماآلومینا [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 90-96]
 • امیری، ماندانا مروری بر فرایندهای جداسازی با غشاء مایع امولسیونی پایدارشده از طریق نانوذرات [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 72-85]

ب

 • بابائی، مهدی مطالعه و بررسی اثر محیط واکنش در دو حالت خشک و متراکم بر میزان انتقال حرارت و محصول‌دهی راکتورهای بسپارش فاز گازی [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 92-102]
 • باباپور، عزیز مروری بر فرایندهای جداسازی با غشاء مایع امولسیونی پایدارشده از طریق نانوذرات [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 72-85]
 • بابان زاده، سامال معرفی انواع غشاهای بسپاری تبادل یونی قابل استفاده در صنعت کلر- آلکالی [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 6-14]
 • بابانژاد، رضا نفت شیل: فناوری‌های استخراج، پالایش و محدودیت‌ها [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 78-89]
 • باغبان، علی سنتز و بررسی زیست‌حسگر پایة کاغذی نانوکامپوزیت گرافن/ پلی‌وینیل‌پیرولیدون/ پلی‌آنیلین برای تعیین کلسترول در خون انسان [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 15-26]
 • باغبان صالحی، مهسا طراحی و ساخت هیدروسیلیکاژل بر پایه پلی اکریل آمید و بررسی خواص آن در شرایط مخزن [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 74-85]
 • بخش آبادی، حمید تأثیر سرعت دورانی پرس مارپیچی بر ترکیبات فنولی، پایداری اکسایشی و مشخصه‌های شیمیایی روغن بادام‌زمینی [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 49-58]
 • بذرافشان، مسعود تأثیر سرعت دورانی پرس مارپیچی بر ترکیبات فنولی، پایداری اکسایشی و مشخصه‌های شیمیایی روغن بادام‌زمینی [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 49-58]
 • بسحاق، فاطمه معرفى روش‌هاى شناسایى مخاطرات و ارزیابى ریسک [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 6-21]
 • بسحاق، فاطمه مرورى بر عوامل مؤثر در تولید هیدروژن زیستى به روش تخمیر در تاریکى [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 6-25]
 • بسحاق، محمد معرفى روش‌هاى شناسایى مخاطرات و ارزیابى ریسک [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 6-21]
 • بهرامیان، علیرضا بررسی آثار ازون‌زنی در کاهش میزان ترکیبات آلی آب: مطالعه موردی تصفیه خانه آب [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 16-26]

پ

 • پرتوی، سیدمحمد امین بررسی عملکرد همبستگی چینه‌ای خودکار مبتنی بر پارامتر هاسدورف و متوسط سیگنال نمودار چاه‌پیمایی [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 59-68]
 • پنجه شاهی، حسن نقش مهندسی شیمی در افزایش بازده انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 5-5]
 • پوربابا، محمد بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی در جذب کمپلکس وانادیم- EDTA بر روی کربن فعال [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 90-99]

ت

 • تنگستانی نژاد، شهرام مروری بر تازه‌ترین پژوهش‌ها در کاربرد غشاهای بافت آمیخته بسپار/ چارچوب فلز- آلی برای جداسازی گازها [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 89-102]
 • توکلی، احمدرضا طراحی و ساخت هیدروسیلیکاژل بر پایه پلی اکریل آمید و بررسی خواص آن در شرایط مخزن [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 74-85]
 • تیموری، زهرا مروری بر نانوساختارهای فلزی پلاسمونی و روش ساخت آنها [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 49-63]

ج

 • جعفری نصر، محمدرضا بررسی رسوب آب میوه در مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای به‌کار رفته در صنایع غذایی [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 25-35]
 • جمالی، محمدرضا مدل‌سازی و شبیه‌سازی راکتور هیدروژن‌دارکردن استیلن واحد الفین پتروشیمی امیرکبیر [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 59-71]
 • جوینده، مریم تأثیر اجزای مختلف در فرمول‌بندی چسب‌های پایه اپوکسی بر خواص چسب [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 76-89]

ح

 • حبیب پور، راضیه بررسی وضعیت عناصر با ارزش و قابل استحصال در معدن سرب و روی انگوران [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 46-55]
 • حسنوند، امین شبیه‌سازی CFD انتقال حرارت رژیم جریانی دو فازی تیلور گذرنده از یک کانال واکنشگاه مونولیتی [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 26-34]
 • حسینی، مریم مروری بر تأثیر تنش‌های مختلف در ذخیره بتاکاروتن در ریزجلبک‌ها [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 15-25]
 • حلاج، روئین بررسی تأثیر قالب آلی، فلز واسطه و امواج فرا صوت بر سنتز کاتالیست ساپو-34 به‌کار رفته در فرایند تبدیل متانول به اُلفین‌های سبک [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 112-119]
 • حیدری، اقدس طراحی و ساخت هیدروسیلیکاژل بر پایه پلی اکریل آمید و بررسی خواص آن در شرایط مخزن [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 74-85]

خ

 • خسروی، امیرمحمد مدل‌سازی فرایند تولید اتانول از ساقه سورگوم جارویی به روش هیدرولیز و تخمیر همزمان [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 78-88]

د

 • داورپناه، لیلا گرفتگی غشاء در زیست‌راکتور غشایی: سازوکار، انواع، عوامل مؤثر و روش‌های کاهش [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 6-24]
 • دهستانی اطهر، سعید بررسی آثار ازون‌زنی در کاهش میزان ترکیبات آلی آب: مطالعه موردی تصفیه خانه آب [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 16-26]

ر

 • رئیسی، سلیمه تهیه فیلم‌های نازک (نازک لایه) از ترکیبات آلی با استفاده از لایه نشانی چرخشی و لانگمور- بلاجت [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 36-45]
 • رحیمی ممقانی، کاوه مروری بر سنتز و مشخصات هیدروژل ژلما [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 66-75]
 • رستمی، خسرو مرورى بر عوامل مؤثر در تولید هیدروژن زیستى به روش تخمیر در تاریکى [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 6-25]
 • رستمیان، فائزه جوشش استخری نانوسیال آب- SiO2 و بررسی مشخصات جوشش و زبری سطح [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 6-15]
 • رشیدی، فریبرز مدل‌سازی فرایند تبدیل مستقیم و بدون کاتالیست متان به فرمالدهید با استفاده از ریزراکتورها [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 101-115]
 • رضاخانی، ناصر روش‌های بهینه‌سازی مصرف آب در برج‌های خنک‌کننده مرطوب [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 82-89]
 • روحانی نژاد، حمیده تهیه فیلم‌های نازک (نازک لایه) از ترکیبات آلی با استفاده از لایه نشانی چرخشی و لانگمور- بلاجت [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 36-45]
 • روزساز، حسین بهینه‌سازی تزریق آب، گاز و تزریق متناوب آب و گاز توسط الگوریتم سرد شدن پیوسته [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 57-68]

ز

 • زاهدی، علیرضا مروری بر سنتز و مشخصات هیدروژل ژلما [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 66-75]
 • زندیه، محمد مروری بر بهره‌گیری از روش‌های زیستی به منظورتصفیه فاضلاب صنعت چرم‌سازی [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 27-37]
 • زینالی، رحمان کاربرد فناوری جدید راکتور غشایی در صنایع شیمیایی [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 37-48]

س

 • سادات طوری کرمی، حدیثه مدلسازی و بررسی عوامل مؤثر بر تبدیل زیستی روغن کرچک به اسید لینولئیک مزدوج با استفاده از گونه‌های لاکتوباسیلوس [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 48-56]
 • ساقی، مجید آماده‌سازی و مشخصه‌یابی نانو ذرات کروی آهن اکسید تثبیت‌شده بر سطح سیلیس معدنی با روش پراکندگی در حالت جامد (SSD) [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 86-91]
 • سالاری، داریوش مروری بر انواع سلول‌های خورشیدی [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 35-53]
 • سالم، شیوا بررسی روش‌های مغناطیسی‌سازی نانو فوتوکاتالیست تیتانیم دی‌اکسید به منظور بهبود عملکرد آن [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 65-77]
 • سالم، شیوا بررسی ساختار، عملکرد و کاربرد فوتوراکتورهای مبتنی بر پایه تیتانیم دی‌اکسید [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 41-58]
 • سلیمانی، منصوره بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی در جذب کمپلکس وانادیم- EDTA بر روی کربن فعال [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 90-99]
 • سلیمی، جواد جذب رنگ متیلن بلو از محلول‌های آبی با استفاده از جاذب حاصل از تفاله بلوط [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 6-14]
 • سلیمی، فرهاد جذب رنگ متیلن بلو از محلول‌های آبی با استفاده از جاذب حاصل از تفاله بلوط [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 6-14]
 • سید علیزاده گنجی، سیدمحمد مروری بر فرایند زیست اکسایش و خنثی‌سازی فاضلاب کانسنگ‌های مقاوم طلا [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 54-64]

ش

 • شایگان، جلال بررسی فناوری گازسازی پلاسمایی در تبدیل پسماند به انرژی [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 69-77]
 • شعبانیان، رضا مدل‌سازی فرایند تولید اتانول از ساقه سورگوم جارویی به روش هیدرولیز و تخمیر همزمان [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 78-88]
 • شفقت، جعفر تأثیر مواد پوزولانی در بهبود آثار منفی ناشی از ناحیه انتقالی در بتن [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 105-111]
 • شیخ شعاعی، ایران تهیه و شناسایی نانو اکسیدترکیبی روی و قلع به صورت هسته- پوسته و بررسی خاصیت حسگری آن نسبت به گاز اتانول [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 116-124]
 • شیخ شعاعی، فاطمه تهیه و شناسایی نانو اکسیدترکیبی روی و قلع به صورت هسته- پوسته و بررسی خاصیت حسگری آن نسبت به گاز اتانول [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 116-124]
 • شیرازی، رقیه تأثیر سرعت دورانی پرس مارپیچی بر ترکیبات فنولی، پایداری اکسایشی و مشخصه‌های شیمیایی روغن بادام‌زمینی [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 49-58]

ص

 • صادق نژاد، سعید بهینه‌سازی تزریق آب، گاز و تزریق متناوب آب و گاز توسط الگوریتم سرد شدن پیوسته [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 57-68]
 • صادق نژاد، سعید بررسی عملکرد همبستگی چینه‌ای خودکار مبتنی بر پارامتر هاسدورف و متوسط سیگنال نمودار چاه‌پیمایی [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 59-68]
 • صدیفیان، غلامحسین لزوم رعایت استانداردهای دفاع از پایان نامه‌ها [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 5-5]
 • صفری، الناز بررسی شرایط حذف همزمان فلزات سنگین از فاضلاب صنعتی با استفاده از فرایند جذب سطحی [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 41-48]

ض

 • ضمیر، سیدمرتضی ریزجلبک‌ها و عوامل مؤثر بر کشت آنها [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 56-65]

ع

 • عالم زاده، ایران تأثیر روکش‌دهی نشاسته بر پایداری نانوذرات دوفلزی آهن- نیکل [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 76-81]
 • عالمزاده، ایران مدلسازی و بررسی عوامل مؤثر بر تبدیل زیستی روغن کرچک به اسید لینولئیک مزدوج با استفاده از گونه‌های لاکتوباسیلوس [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 48-56]
 • عباسی، حمید مدل‌سازی فرایند تبدیل مستقیم و بدون کاتالیست متان به فرمالدهید با استفاده از ریزراکتورها [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 101-115]
 • عبداللهی منفرد، یونس مروری بر بهره‌گیری از روش‌های زیستی به منظورتصفیه فاضلاب صنعت چرم‌سازی [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 27-37]
 • عبداله‌زاده شرقی، الهام گرفتگی غشاء در زیست‌راکتور غشایی: سازوکار، انواع، عوامل مؤثر و روش‌های کاهش [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 6-24]
 • عبداله زاده شرقی، الهام زیست‌راکتور غشایی: مروری بر پارامترهای عملیاتی و پارامترهای مربوط به خصوصیات زیست‌توده [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 22-36]
 • عزیزی، اصغر مروری بر فرایند زیست اکسایش و خنثی‌سازی فاضلاب کانسنگ‌های مقاوم طلا [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 54-64]
 • عزیزی، شیما اندازه‌گیری آزمایشگاهی رسوب آب خنک‌کننده در مبدل حرارتی با جریان حلقوی [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 64-73]
 • عسکری، سیما بررسی تأثیر قالب آلی، فلز واسطه و امواج فرا صوت بر سنتز کاتالیست ساپو-34 به‌کار رفته در فرایند تبدیل متانول به اُلفین‌های سبک [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 112-119]
 • عطائی گرمی، طاهر مروری بر روش‌های تولید ذرات سیلیکای نانو متخلخل [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 89-116]
 • عظیم زاده، حمید گوگردزدایی اکسایشی دی‌بنزوتیوفن با کاتالیست مایع یونی تثبیت شده روی پایه گاماآلومینا [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 90-96]
 • علی اکبری، مریم تأثیر اجزای مختلف در فرمول‌بندی چسب‌های پایه اپوکسی بر خواص چسب [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 76-89]
 • علی شکری، احمد مطالعه و بررسی اثر محیط واکنش در دو حالت خشک و متراکم بر میزان انتقال حرارت و محصول‌دهی راکتورهای بسپارش فاز گازی [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 92-102]

ف

 • فاتحی فر، مریم بررسی فناوری گازسازی پلاسمایی در تبدیل پسماند به انرژی [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 69-77]
 • فتوحی، پریسا سنتز و بررسی زیست‌حسگر پایة کاغذی نانوکامپوزیت گرافن/ پلی‌وینیل‌پیرولیدون/ پلی‌آنیلین برای تعیین کلسترول در خون انسان [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 15-26]
 • فتوحی، مصطفی روش‌های بهینه‌سازی مصرف آب در برج‌های خنک‌کننده مرطوب [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 82-89]
 • فراهانی، مینا مطالعه و بررسی اثر محیط واکنش در دو حالت خشک و متراکم بر میزان انتقال حرارت و محصول‌دهی راکتورهای بسپارش فاز گازی [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 92-102]
 • فروتن، رئوف مروری بر زیست‌دیزل از روغن کرچک و بررسی پارامترهای مؤثر بر تولید [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 26-40]

ق

 • قائمی، احد مدل‌سازی و شبیه‌سازی راکتور هیدروژن‌دارکردن استیلن واحد الفین پتروشیمی امیرکبیر [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 59-71]
 • قاسم زاده، کامران کاربرد فناوری جدید راکتور غشایی در صنایع شیمیایی [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 37-48]
 • قاسمی، ساناز معرفی نانوبلور‌ها به عنوان یک فناوری نوین در تولید نوشیدنی‌ها و محصولات غذایی فراسودمند [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 38-47]
 • قربانی، آزیتا مروری بر تأثیر تنش‌های مختلف در ذخیره بتاکاروتن در ریزجلبک‌ها [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 15-25]
 • قضاتلو، احمد بررسی اثر نانولوله‌های کربنی چند‌ جداره بر فرایند تشکیل هیدرات گاز طبیعی [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 69-75]
 • قنبرلو، سمانه مروری بر فرایندهای جداسازی با غشاء مایع امولسیونی پایدارشده از طریق نانوذرات [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 72-85]

ک

 • کاشی، اسلام بررسی وضعیت عناصر با ارزش و قابل استحصال در معدن سرب و روی انگوران [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 46-55]
 • کاظمی، پریا بررسی ساختار، عملکرد و کاربرد فوتوراکتورهای مبتنی بر پایه تیتانیم دی‌اکسید [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 41-58]
 • کاظمی فرد، شعله مروری بر نانوساختارهای فلزی پلاسمونی و روش ساخت آنها [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 49-63]
 • کاه فروشان، داود بررسی شرایط حذف همزمان فلزات سنگین از فاضلاب صنعتی با استفاده از فرایند جذب سطحی [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 41-48]
 • کوچک یزدی، زهرا مدلسازی و بررسی عوامل مؤثر بر تبدیل زیستی روغن کرچک به اسید لینولئیک مزدوج با استفاده از گونه‌های لاکتوباسیلوس [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 48-56]

م

 • مارالی، محمدجواد جذب رنگ متیلن بلو از محلول‌های آبی با استفاده از جاذب حاصل از تفاله بلوط [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 6-14]
 • محسن پیغمبرزاده، سید اندازه‌گیری آزمایشگاهی رسوب آب خنک‌کننده در مبدل حرارتی با جریان حلقوی [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 64-73]
 • مدی، بیژن بررسی آثار ازون‌زنی در کاهش میزان ترکیبات آلی آب: مطالعه موردی تصفیه خانه آب [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 16-26]
 • مرادی، مهتاب حذف نیترات از آب با روش انعقاد الکتریکی [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 90-100]
 • مرزپورشلمانی، فریبا بررسی تأثیر قالب آلی، فلز واسطه و امواج فرا صوت بر سنتز کاتالیست ساپو-34 به‌کار رفته در فرایند تبدیل متانول به اُلفین‌های سبک [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 112-119]
 • معینی جزنی، امید تأثیر اجزای مختلف در فرمول‌بندی چسب‌های پایه اپوکسی بر خواص چسب [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 76-89]
 • مقصودی، بهنام بررسی شرایط حذف همزمان فلزات سنگین از فاضلاب صنعتی با استفاده از فرایند جذب سطحی [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 41-48]
 • ملایری، محمدرضا مطالعه اثر خواص سطحی بر شدت تشکیل رسوب روی سطوح اصلاح شده [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 86-104]
 • منطقیان، مهرداد بهینه‌سازی تزریق آب، گاز و تزریق متناوب آب و گاز توسط الگوریتم سرد شدن پیوسته [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 57-68]
 • مهتابی، میثاق اندازه‌گیری آزمایشگاهی رسوب آب خنک‌کننده در مبدل حرارتی با جریان حلقوی [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 64-73]
 • مهدی پور عطایی، شهرام معرفی انواع غشاهای بسپاری تبادل یونی قابل استفاده در صنعت کلر- آلکالی [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 6-14]
 • مهدی جعفری، سید معرفی نانوبلور‌ها به عنوان یک فناوری نوین در تولید نوشیدنی‌ها و محصولات غذایی فراسودمند [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 38-47]
 • مهدی مشرفی، محمد مدل‌سازی فرایند تبدیل مستقیم و بدون کاتالیست متان به فرمالدهید با استفاده از ریزراکتورها [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 101-115]
 • مهران، مهدیه تهیه و شناسایی نانو اکسیدترکیبی روی و قلع به صورت هسته- پوسته و بررسی خاصیت حسگری آن نسبت به گاز اتانول [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 116-124]
 • مهری زاده، حبیب مروری بر انواع سلول‌های خورشیدی [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 35-53]
 • موحدی راد، سلمان مدل‌سازی و شبیه‌سازی راکتور هیدروژن‌دارکردن استیلن واحد الفین پتروشیمی امیرکبیر [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 59-71]
 • موقرنژاد، کامیار مدل‌سازی فرایند تولید اتانول از ساقه سورگوم جارویی به روش هیدرولیز و تخمیر همزمان [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 78-88]
 • مولایی راد، احمد تهیه فیلم‌های نازک (نازک لایه) از ترکیبات آلی با استفاده از لایه نشانی چرخشی و لانگمور- بلاجت [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 36-45]
 • میرزائی، احمد مروری بر تازه‌ترین پژوهش‌ها در کاربرد غشاهای بافت آمیخته بسپار/ چارچوب فلز- آلی برای جداسازی گازها [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 89-102]

ن

 • ناجی، لیلا مروری بر نانوساختارهای فلزی پلاسمونی و روش ساخت آنها [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 49-63]
 • نانواکناری، نرگس بررسی رسوب آب میوه در مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای به‌کار رفته در صنایع غذایی [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 25-35]
 • نصر اصفهانی، محسن جوشش استخری نانوسیال آب- SiO2 و بررسی مشخصات جوشش و زبری سطح [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 6-15]
 • نظری، یوسف بررسی روش‌های مغناطیسی‌سازی نانو فوتوکاتالیست تیتانیم دی‌اکسید به منظور بهبود عملکرد آن [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 65-77]
 • نعمت اله زاده، علی مروری بر روش‌های تولید ذرات سیلیکای نانو متخلخل [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 89-116]
 • نعمت اله زاده، علی مروری بر فرایندهای جداسازی با غشاء مایع امولسیونی پایدارشده از طریق نانوذرات [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 72-85]
 • نقیب، سیدمرتضی مروری بر سنتز و مشخصات هیدروژل ژلما [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 66-75]
 • نوارچیان، امیرحسین مروری بر تازه‌ترین پژوهش‌ها در کاربرد غشاهای بافت آمیخته بسپار/ چارچوب فلز- آلی برای جداسازی گازها [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 89-102]
 • نوردوست، عرفان طراحی و ساخت هیدروسیلیکاژل بر پایه پلی اکریل آمید و بررسی خواص آن در شرایط مخزن [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 74-85]
 • نیائی، علیقلی مروری بر انواع سلول‌های خورشیدی [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 35-53]
 • نیک رو، راضیه تأثیر روکش‌دهی نشاسته بر پایداری نانوذرات دوفلزی آهن- نیکل [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 76-81]
 • نیکزاد، مریم مدل‌سازی فرایند تولید اتانول از ساقه سورگوم جارویی به روش هیدرولیز و تخمیر همزمان [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 78-88]
 • نیکو، امیرحسین مطالعه اثر خواص سطحی بر شدت تشکیل رسوب روی سطوح اصلاح شده [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 86-104]

و

 • وفاجو، لیلا نفت شیل: فناوری‌های استخراج، پالایش و محدودیت‌ها [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 78-89]
 • وفایی سفتی، محسن طراحی و ساخت هیدروسیلیکاژل بر پایه پلی اکریل آمید و بررسی خواص آن در شرایط مخزن [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 74-85]

ی

 • یغمایی، سهیلا مروری بر بهره‌گیری از روش‌های زیستی به منظورتصفیه فاضلاب صنعت چرم‌سازی [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 27-37]
 • یغمایی، سهیلا ریزجلبک‌ها و عوامل مؤثر بر کشت آنها [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 56-65]