نمایه نویسندگان

آ

 • آذین، رضا جشنواره ملی دانایی خلیج فارس [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • آذین، رضا بررسی فرازآوری مصنوعی به شیوه پمپ الکتریکی شناور برای یکی از میادین دریایی ایران [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • آراسته نوده، علی تأثیر خاکستر استخوان گاو بر خواص فیزیکی و نوری بدنه چینی استخوانی [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • آریایی منفرد، محمدهادی کنترل آنزیمی مواد چسبناک در بازیافت کاغذ [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • آستانه، مجید تولید همزمان برق و گرما از محصولات سنگین پالایشگاهی با استفاده از سیکل ترکیبی گازی‌سازی و پیل‌سوختی کربنات مذاب [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • آقابابایی، آیلین استفاده از میکروموج‌ها در مدیریت پسماندهای صنعتی [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • آقاسی، ابوالفضل معرفی مدل مارکال در مدلسازی سیستم‌های انرژی [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 54-63]
 • آهنگر داودی، مژگان مروری بر روش‌های ساخت غشاهای نانولوله کربنی [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 6-22]
 • آیتی، بیتا راهکارهای تجربی ارتقای کارایی هیدرولیکی برکه‌های تثبیت در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 30-38]

ا

 • ابراهیمی بریسا، رحیم کنترل آنزیمی مواد چسبناک در بازیافت کاغذ [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • احمدوند، محمد بررسی فرازآوری مصنوعی به شیوه پمپ الکتریکی شناور برای یکی از میادین دریایی ایران [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • احمدی، جواد مدل‌سازی پخش آلودگی هوا با استفاده از مدل ISCST3 در اطراف نیروگاه حرارتی تبریز [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 48-56]
 • احمدی اسب چین، سلمان بررسی تجزیه زیستی رنگ آزوی "قرمز کونگو" موجود در فاضلاب صنایع توسط باسیلوس تورنژنسیس [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 23-29]
 • اخلاقیان، فرانک شبیه‌سازی اکسایش ناقص متان در واکنشگاه غشایی اکسیژن گزین [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 16-26]
 • ارجمند، مهدی کنترل و مدلسازی انتشار گاز دی اکسید گوگرد توسط نرم افزارهای مرتبط در کارخانه فولاد البرز تاکستان [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • اسماعیلی، حسین بهینه‌سازی تولید بیودیزل از پیه گوسفند با استفاده از کاتالیست‌های قلیایی [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 60-69]
 • اسمعیل زاده انزابی، سمیه شبیه‌سازی اکسایش ناقص متان در واکنشگاه غشایی اکسیژن گزین [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 16-26]
 • اعتصامی، نسرین مروری برضریب نفوذ و ضرایب انتقال جرم در نانوسیالات و کاربرد آن در فرایند جذب گاز [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 39-55]
 • اعتماد، ادریس پیش‌بینی شار انتقال جرم CO2 در محلول‌های آمین با استفاده از شبکه‌های عصبی [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • اکبری بیناباج، مریم مروری بر روش‌های نوین تصفیه فاضلاب‌های آلوده به کروم (VI) در یک دهه گذشته [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • الهوردیزاده، جبرائیل بررسی نفوذ نرم‌ساز‌ها و تأثیر آن برخواص مکانیکی پیشرانه‌های جامد مرکب [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • امامی، نیما بررسی تجربی و مدل‌سازی ترمودینامیکی خشک شدن نخودفرنگی در یک خشک‌کن با بستر سیال ناپیوسته [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • امیرحسین زمزمیان، سید بررسی تجربی ضریب انتقال گرمای جابجایی اجباری نانوسیال در مبدل‌های حرارتی دو لوله ای و صفحه ای [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 6-13]
 • امیری، احمد بررسی روش‌های سنتز الیاف نانولوله‌های کربنی [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • امینی، اعظم مروری برکاهش فوتوکاتالیستی کربن دی اکسید به متان [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 56-65]
 • ایازی، محمد نقش دانشگاه‌ها در توسعه کشور [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 5-5]

ب

 • بادینی پورآذر، مجید بررسی تأثیر فناوری‌های جدید بهبود انتقال گرما در طراحی مبدل‌های گرمایی پوسته- لوله‌ای [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 64-74]
 • باریکانی، مهدی نانو الماس و نانو چندسازه‌های بسپاری آن [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 75-86]
 • باریکانی، میثم نانو الماس و نانو چندسازه‌های بسپاری آن [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 75-86]
 • باقری، روح‌اله سنتز ایروژل‌های آلی و عوامل مؤثر بر ساختار آنها [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 6-16]
 • بسحاق، فاطمه گوگردزدایی زیستی، پیشرفت‌ها و چالش‌های پیش رو [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 96-109]
 • بشیری‌فر، آرزو مروری بر روش‌های تعیین درصد هیدروژن پارا در خلال فرایند مایع‌سازی [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 17-27]

پ

 • پازوکی، محمد بررسی تجربی ضریب انتقال گرمای جابجایی اجباری نانوسیال در مبدل‌های حرارتی دو لوله ای و صفحه ای [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 6-13]
 • پهلوانزاده، حسن بررسی مدل‌های مختلف سینتیکی برای واکنش شیفت گاز– آب بر روی کاتالیست پلاتین [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • پهلوانی‌نژاد، مائده مروری برضریب نفوذ و ضرایب انتقال جرم در نانوسیالات و کاربرد آن در فرایند جذب گاز [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 39-55]

ت

 • تاجیک، میلاد بررسی تجربی ضریب انتقال گرمای جابجایی اجباری نانوسیال در مبدل‌های حرارتی دو لوله ای و صفحه ای [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 6-13]
 • تاکی، مریم مطالعه مروری بر روند مهاجرت مواد از بسته‌بندی به داخل ماده غذایی [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 70-76]
 • تبارکی، رضا بررسی تجزیه زیستی رنگ آزوی "قرمز کونگو" موجود در فاضلاب صنایع توسط باسیلوس تورنژنسیس [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 23-29]
 • تراب مستعدی، میثم مدلسازی و شبیه‌سازی هیدرودینامیکی ستون استخراج کوهنی با بهره‌گیری از مدل موازنه جمعیت [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 48-59]
 • ترابی، درسا بررسی کاربردهای سوکروز استر اسید چرب در صنایع مختلف [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 36-47]
 • توفیقی‌داریان، جعفر مروری بر روش‌های ساخت غشاهای نانولوله کربنی [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 6-22]
 • تیموری خانه سری، ناصر بررسی و مدل‌سازی اثر تراوایی سنگ برکارایی تزریق نیتروژن توسط شبکه عصبی [دوره 14، شماره 78، 1394]

ج

 • جعفری بهبهانی، ترانه مطالعه آزمایشگاهی اثر مواد کاهندة نقطة ریزش نفت خام [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 22-28]
 • جعفری نصر، محمدرضا بررسی تأثیر فناوری‌های جدید بهبود انتقال گرما در طراحی مبدل‌های گرمایی پوسته- لوله‌ای [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 64-74]
 • جهانی، سعید تأثیر نانوذرات کلسیم کربنات بر شکل‌شناسی، خواص مکانیکی و سینتیک تبلور آمیزه پلی‌پروپیلن/ پلی ‌(اتیلن‌ترفتالات) [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 85-95]

ح

 • حاجی‌بابا، آرمین تأثیر نانوذرات کلسیم کربنات بر شکل‌شناسی، خواص مکانیکی و سینتیک تبلور آمیزه پلی‌پروپیلن/ پلی ‌(اتیلن‌ترفتالات) [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 85-95]
 • حسن‌خانی، محمد تأثیر استفاده از توزیع‌کننده ثانویه بر هیدرودینامیک واکنشگاههای بستر سیال [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 75-85]
 • حسن هاشم‌آبادی، سید مروری بر روش‌های شبیه‌سازی CFD جریان‌های واکنش‌دار مغشوش [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • حسن هاشم آبادی، سید شبیه‌سازی CFDعملکرد واکنشگاه (راکتور) تولید انیدرید فتالیک پتروشیمی فارابی [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 46-53]
 • حسنی، مسعود بررسی پیشنهاد کشت ریزجلبک دونالیلاسالینا در دریاچه ارومیه با هدف تولید بتاکاروتن و کمک به بقای دریاچه [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • حیدری، امیر مروری بر روش‌های شبیه‌سازی CFD جریان‌های واکنش‌دار مغشوش [دوره 14، شماره 78، 1394]

خ

 • خداوردی، فرتاش بررسی تأثیر فناوری‌های جدید بهبود انتقال گرما در طراحی مبدل‌های گرمایی پوسته- لوله‌ای [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 64-74]
 • خدیوپارسی، پریسا بررسی کاربردهای سوکروز استر اسید چرب در صنایع مختلف [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 36-47]
 • خسروانی، لویا کنترل و مدلسازی انتشار گاز دی اکسید گوگرد توسط نرم افزارهای مرتبط در کارخانه فولاد البرز تاکستان [دوره 14، شماره 78، 1394]

د

 • دهنوی، محمد‌علی بررسی نفوذ نرم‌ساز‌ها و تأثیر آن برخواص مکانیکی پیشرانه‌های جامد مرکب [دوره 14، شماره 79، 1394]

ر

 • رحیمی، رهبر کیفیت در تقابل با کمیت [دوره 14، شماره 81، 1394]
 • رحیمی‌اقدم، طاهر مروری برکاهش فوتوکاتالیستی کربن دی اکسید به متان [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 56-65]
 • رسالتی، حسین کنترل آنزیمی مواد چسبناک در بازیافت کاغذ [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • رشیدی، علیمراد مروری بر روش‌های ساخت غشاهای نانولوله کربنی [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 6-22]
 • رضایی، مصطفی بررسی روش های نوین بهبود عملکرد فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیم دی اکسید [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 70-81]
 • رمضانیان، نوید مروری بر روش‌های نوین تصفیه فاضلاب‌های آلوده به کروم (VI) در یک دهه گذشته [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • روئینا، محمد مروری بر طراحی، ساخت و عملکرد استخرهای تثبیت فاضلاب [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • روشندل، رامین تولید همزمان برق و گرما از محصولات سنگین پالایشگاهی با استفاده از سیکل ترکیبی گازی‌سازی و پیل‌سوختی کربنات مذاب [دوره 14، شماره 79، 1394]

ز

س

 • ساعد لشگری، شیلا کنترل و مدلسازی انتشار گاز دی اکسید گوگرد توسط نرم افزارهای مرتبط در کارخانه فولاد البرز تاکستان [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • سالاری، داریوش مروری برکاهش فوتوکاتالیستی کربن دی اکسید به متان [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 56-65]
 • سالم، شیوا بررسی روش های نوین بهبود عملکرد فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیم دی اکسید [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 70-81]
 • سبحانیان، فهیمه اندازه‌گیری غیرتداخلی غلظت در فرایندهای شیمیایی به روش فلوئورسانی القایی با لیزر [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 85-103]
 • سیدعلیپور، باقر بررسی تجزیه زیستی رنگ آزوی "قرمز کونگو" موجود در فاضلاب صنایع توسط باسیلوس تورنژنسیس [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 23-29]

ش

 • شاکری، علیرضا کنترل آنزیمی مواد چسبناک در بازیافت کاغذ [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • شاه‌حسینی، شاهرخ حذف آلاینده‌های کربناتی فرایند بایر با استفاده از روش‌های شیمیایی [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 57-69]
 • شاه‌زمانی، مهناز سنتز ایروژل‌های آلی و عوامل مؤثر بر ساختار آنها [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 6-16]
 • شایگان، جلال مروری بر طراحی، ساخت و عملکرد استخرهای تثبیت فاضلاب [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • شایگان، جلال لزوم توجه به ویرایش زبان و بیان مقالات علمی در نشریات فارسی [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • شایگان، جلال لزوم ارتقای فعالیت‌های بین‌المللی انجمن بعد از حذف تحریم‌ها [دوره 14، شماره 80، 1394]
 • شایگان، جلال انظباط استاد و دانشجو در کلاس [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 5-5]
 • شکاریان، احسان بررسی تأثیر فناوری‌های جدید بهبود انتقال گرما در طراحی مبدل‌های گرمایی پوسته- لوله‌ای [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 64-74]
 • شکوهی، محمد کاربرد نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده با مواد فعال در سطح (روآور) در استخراج، پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری آلاینده‌ها در نمونه‌های آبی [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 39-45]
 • شکی، حسین بهینه‌سازی تولید زیست گازوئیل (بیودیزل) از روغن سبوس برنج با روش تبادل استری و کاتالیست قلیایی [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • شنبدی، مهدی بررسی روش‌های سنتز الیاف نانولوله‌های کربنی [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • شهرآبادی، عباس ارائه مدل ترمودینامیکی به‌منظور پیش‌بینی دمای نقطه ابری شدن واکس [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 27-37]
 • شیروانی، منصور پیش‌بینی شار انتقال جرم CO2 در محلول‌های آمین با استفاده از شبکه‌های عصبی [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • شیروانی، نصور مدلسازی و شبیه‌سازی هیدرودینامیکی ستون استخراج کوهنی با بهره‌گیری از مدل موازنه جمعیت [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 48-59]

ص

 • صابری مقدم، علی مروری بر روش‌های تعیین درصد هیدروژن پارا در خلال فرایند مایع‌سازی [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 17-27]
 • صادقی، محمدتقی اندازه‌گیری غیرتداخلی غلظت در فرایندهای شیمیایی به روش فلوئورسانی القایی با لیزر [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 85-103]
 • صادقی، محمدتقی کاربرد میکروموج‌ها در فرایند امولسیون‌زدایی نفت خام [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 6-15]
 • صحرائی، حامد مدلسازی و کنترل یک سیستم غیرخطی چند ورودی چند خروجی به کمک محاسبات نرم [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 38-47]

ض

 • ضرغامی، رضا بررسی کاربردهای سوکروز استر اسید چرب در صنایع مختلف [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 36-47]

ط

 • طالب‌نیا روشن، فرید بهینه‌سازی تولید زیست گازوئیل (بیودیزل) از روغن سبوس برنج با روش تبادل استری و کاتالیست قلیایی [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • طاهرزاده، مرضیه راهکارهای تجربی ارتقای کارایی هیدرولیکی برکه‌های تثبیت در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 30-38]
 • طاهرشمسی، امیرحسین مدلسازی و شبیه‌سازی هیدرودینامیکی ستون استخراج کوهنی با بهره‌گیری از مدل موازنه جمعیت [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 48-59]
 • طبرسا، مسعود بررسی تجربی و مدل‌سازی ترمودینامیکی خشک شدن نخودفرنگی در یک خشک‌کن با بستر سیال ناپیوسته [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • طریق‌الاسلامی، امیرحسین بررسی تأثیر فناوری‌های جدید بهبود انتقال گرما در طراحی مبدل‌های گرمایی پوسته- لوله‌ای [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 64-74]

ظ

 • ظروفچی بنیس، خالد مدل‌سازی پخش آلودگی هوا با استفاده از مدل ISCST3 در اطراف نیروگاه حرارتی تبریز [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 48-56]

ع

 • عابدی، عاطفه مطالعه مروری بر روند مهاجرت مواد از بسته‌بندی به داخل ماده غذایی [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 70-76]
 • عباس‌قربانی، مریم کاربرد نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده با مواد فعال در سطح (روآور) در استخراج، پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری آلاینده‌ها در نمونه‌های آبی [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 39-45]
 • عباس قربانی، مریم مروری بر کاربرد نانوذرات مغناطیسی اصلاح‌شده با اکتادسیل‌سیلان برای اندازه‌گیری آلاینده‌ها در نمونه‌های آبی [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 91-97]
 • عباس وزیری، سید پدیده کلوخه‌ای شدن نانوذرات آلومینیم در طی احتراق یک چندسازه زمینه بسپاری [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 29-38]
 • عباسی، سعید ارائه مدل ترمودینامیکی به‌منظور پیش‌بینی دمای نقطه ابری شدن واکس [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 27-37]
 • عباسی سورکی، بهروز بررسی تجربی و مدل‌سازی ترمودینامیکی خشک شدن نخودفرنگی در یک خشک‌کن با بستر سیال ناپیوسته [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • عبدی، سارا ارائه معادله‌ای جدید به‌منظور پیش‌بینی میزان جذب [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 14-21]
 • عزیزی، صدرا پیش‌بینی الگوهای جریان دوفازی افقی مایع- مایع با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 65-74]
 • عشقی، حسین بررسی روش‌های سنتز الیاف نانولوله‌های کربنی [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • عصفوری، شهریار بررسی فرازآوری مصنوعی به شیوه پمپ الکتریکی شناور برای یکی از میادین دریایی ایران [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • عظیمی، حمیدرضا بررسی فرایندهای ناپیوسته اسفنجی شدن پلی استایرن و پلی متیل متاکریلات [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 28-35]
 • علیجان‌زاده روشن، عباس بهینه‌سازی تولید زیست گازوئیل (بیودیزل) از روغن سبوس برنج با روش تبادل استری و کاتالیست قلیایی [دوره 14، شماره 79، 1394]

غ

 • غلامی، محمدحسین بررسی کاربردهای سوکروز استر اسید چرب در صنایع مختلف [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 36-47]

ف

 • فاتحی‌فر، اسماعیل مدل‌سازی پخش آلودگی هوا با استفاده از مدل ISCST3 در اطراف نیروگاه حرارتی تبریز [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 48-56]
 • فتاحیان، سیدمهدی بررسی و مدل‌سازی اثر تراوایی سنگ برکارایی تزریق نیتروژن توسط شبکه عصبی [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • فرهودی، مهدی مطالعه مروری بر روند مهاجرت مواد از بسته‌بندی به داخل ماده غذایی [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 70-76]
 • فروتن، رئوف بهینه‌سازی تولید بیودیزل از پیه گوسفند با استفاده از کاتالیست‌های قلیایی [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 60-69]
 • فریدی، محمد بررسی تجزیه زیستی رنگ آزوی "قرمز کونگو" موجود در فاضلاب صنایع توسط باسیلوس تورنژنسیس [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 23-29]

ق

 • قائمی، احد پیش‌بینی شار انتقال جرم CO2 در محلول‌های آمین با استفاده از شبکه‌های عصبی [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • قائمی، احد حذف آلاینده‌های کربناتی فرایند بایر با استفاده از روش‌های شیمیایی [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 57-69]
 • قائمی، احد تأثیر استفاده از توزیع‌کننده ثانویه بر هیدرودینامیک واکنشگاههای بستر سیال [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 75-85]
 • قائمی، احد مدلسازی و شبیه‌سازی هیدرودینامیکی ستون استخراج کوهنی با بهره‌گیری از مدل موازنه جمعیت [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 48-59]
 • قاسمی، محمدرضا بررسی مدل‌های مختلف سینتیکی برای واکنش شیفت گاز– آب بر روی کاتالیست پلاتین [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • قاسمی، مصطفی تأثیر استفاده از توزیع‌کننده ثانویه بر هیدرودینامیک واکنشگاههای بستر سیال [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 75-85]
 • قاسمیان، علی کنترل آنزیمی مواد چسبناک در بازیافت کاغذ [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • قدرتی، ثریا بهینه‌سازی تولید بیودیزل از پیه گوسفند با استفاده از کاتالیست‌های قلیایی [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 60-69]
 • قراگوزلو، مهرناز بررسی عوامل مؤثر بر تخریب فوتوکاتالیستی رنگزاهای آزو توسط نانوذرات تیتانیم دی‌اکسید در محلول‌های آبی [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 77-84]
 • قربانی نداف، محسن ارائه مدل ترمودینامیکی به‌منظور پیش‌بینی دمای نقطه ابری شدن واکس [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 27-37]
 • قمری، مجید شبیه‌سازی CFDعملکرد واکنشگاه (راکتور) تولید انیدرید فتالیک پتروشیمی فارابی [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 46-53]
 • قنادزاده گیلانی، حسین بررسی تجربی و مدل‌سازی ترمودینامیکی خشک شدن نخودفرنگی در یک خشک‌کن با بستر سیال ناپیوسته [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • قنبری، بهرام مطالعه آزمایشگاهی اثر مواد کاهندة نقطة ریزش نفت خام [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 22-28]

ک

 • کارپرورفرد، سید حسین تحلیل ابعادی فرایند خشک شدن دانه‌های ذرت در یک خشک‌کن پیوسته حاوی ذرات بی‌اثر [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 82-90]
 • کاه‌فروشان، داود مدل‌سازی پخش آلودگی هوا با استفاده از مدل ISCST3 در اطراف نیروگاه حرارتی تبریز [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 48-56]
 • کتابچی، مریم بررسی مدل‌های مختلف سینتیکی برای واکنش شیفت گاز– آب بر روی کاتالیست پلاتین [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • کریمی، هجیر پیش‌بینی الگوهای جریان دوفازی افقی مایع- مایع با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 65-74]
 • کلائی، محمدرضا نانو الماس و نانو چندسازه‌های بسپاری آن [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 75-86]
 • کوثری فرد، ملیحه بهینه‌سازی تولید بیودیزل از پیه گوسفند با استفاده از کاتالیست‌های قلیایی [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 60-69]
 • کیخا، یاسین پدیده کلوخه‌ای شدن نانوذرات آلومینیم در طی احتراق یک چندسازه زمینه بسپاری [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 29-38]

گ

 • گلزار، فرزین تولید همزمان برق و گرما از محصولات سنگین پالایشگاهی با استفاده از سیکل ترکیبی گازی‌سازی و پیل‌سوختی کربنات مذاب [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • گنجی‌دوست، حسین راهکارهای تجربی ارتقای کارایی هیدرولیکی برکه‌های تثبیت در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 30-38]

م

 • محمدی، تورج مروری بر روش‌های ساخت غشاهای نانولوله کربنی [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 6-22]
 • محمودیان، مصطفی حذف آلاینده‌های کربناتی فرایند بایر با استفاده از روش‌های شیمیایی [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 57-69]
 • مختارانی، بابک گوگردزدایی زیستی، پیشرفت‌ها و چالش‌های پیش رو [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 96-109]
 • مرادی، مهدی تحلیل ابعادی فرایند خشک شدن دانه‌های ذرت در یک خشک‌کن پیوسته حاوی ذرات بی‌اثر [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 82-90]
 • مرتهب، حمیدرضا گوگردزدایی زیستی، پیشرفت‌ها و چالش‌های پیش رو [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 96-109]
 • مزینانی، سعیده نانو الماس و نانو چندسازه‌های بسپاری آن [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 75-86]
 • مسگری، زهره بررسی عوامل مؤثر بر تخریب فوتوکاتالیستی رنگزاهای آزو توسط نانوذرات تیتانیم دی‌اکسید در محلول‌های آبی [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 77-84]
 • مشهدی، احمد کاربرد نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده با مواد فعال در سطح (روآور) در استخراج، پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری آلاینده‌ها در نمونه‌های آبی [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 39-45]
 • مشهدی، احمد مروری بر کاربرد نانوذرات مغناطیسی اصلاح‌شده با اکتادسیل‌سیلان برای اندازه‌گیری آلاینده‌ها در نمونه‌های آبی [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 91-97]
 • معصومی، محمود سنتز ایروژل‌های آلی و عوامل مؤثر بر ساختار آنها [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 6-16]
 • معصومی، محمود تأثیر نانوذرات کلسیم کربنات بر شکل‌شناسی، خواص مکانیکی و سینتیک تبلور آمیزه پلی‌پروپیلن/ پلی ‌(اتیلن‌ترفتالات) [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 85-95]
 • مقدم نانسا، وحید کنترل و مدلسازی انتشار گاز دی اکسید گوگرد توسط نرم افزارهای مرتبط در کارخانه فولاد البرز تاکستان [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • مهری‌زاده، حبیب مروری برکاهش فوتوکاتالیستی کربن دی اکسید به متان [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 56-65]
 • موحدی‌راد، سلمان اندازه‌گیری غیرتداخلی غلظت در فرایندهای شیمیایی به روش فلوئورسانی القایی با لیزر [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 85-103]
 • مومنی، محمدصادق بررسی و مدل‌سازی اثر تراوایی سنگ برکارایی تزریق نیتروژن توسط شبکه عصبی [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • میران‌بیگی، علی‌اکبر مطالعه آزمایشگاهی اثر مواد کاهندة نقطة ریزش نفت خام [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 22-28]
 • میرزاجان‌زاده، مهرداد کنترل و مدلسازی انتشار گاز دی اکسید گوگرد توسط نرم افزارهای مرتبط در کارخانه فولاد البرز تاکستان [دوره 14، شماره 78، 1394]

ن

 • نصراصفهانی، محسن مروری برضریب نفوذ و ضرایب انتقال جرم در نانوسیالات و کاربرد آن در فرایند جذب گاز [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 39-55]
 • نصیری، مسعود ارائه معادله‌ای جدید به‌منظور پیش‌بینی میزان جذب [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 14-21]
 • نصیری، مسعود تأثیر استفاده از توزیع‌کننده ثانویه بر هیدرودینامیک واکنشگاههای بستر سیال [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 75-85]
 • نوعی، سیدمصطفی مروری بر روش‌های نوین تصفیه فاضلاب‌های آلوده به کروم (VI) در یک دهه گذشته [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • نیایی، علیقلی مروری برکاهش فوتوکاتالیستی کربن دی اکسید به متان [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 56-65]

و

 • وفاجو، لیلا استفاده از میکروموج‌ها در مدیریت پسماندهای صنعتی [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • وفاجو، لیلا معرفی مدل مارکال در مدلسازی سیستم‌های انرژی [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 54-63]

ه

 • همه خانی، مصطفی کاربرد میکروموج‌ها در فرایند امولسیون‌زدایی نفت خام [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 6-15]

ی

 • یاسین، محمدحسین بهینه‌سازی فرایندهای عملیاتی پیش تصفیه آب صنعتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • یغمایی، سهیلا بررسی پیشنهاد کشت ریزجلبک دونالیلاسالینا در دریاچه ارومیه با هدف تولید بتاکاروتن و کمک به بقای دریاچه [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • یوسفی، محمد بهینه‌سازی فرایندهای عملیاتی پیش تصفیه آب صنعتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 14، شماره 79، 1394]