نمایه نویسندگان

آ

 • آذین، رضا ذخیره سازی گاز طبیعی در مخازن تخلیه شده نفت و گاز زیر زمینی [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • آذین، رضا مطالعه رفتار فازی فرایند تزریق گازهای حاصل از احتراق به مخازن نفتی [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • آشوری، سمانه بررسی امکان تزریق آب تولیدی از میدان نفتی سیری همراه با آب خلیج‌فارس به مخزن [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • آقابیگی، محمد بهینه‌سازی مکان چاه‌ها در مخازن نفت و گاز به کمک آلگوریتم ژنتیک [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • آقابیگی، محمد بررسی آزمایشگاهی تعیین فشار بهینه در تفکیک‌کننده‌های سرچاهی [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • آقاحسینی، سمیه انتخاب روش بهینه برای حذف ترکیبات فرار آلی از جریان‌های گازی آلوده صنعتی: روش‌های غیر تخریبی (بازیافتی) [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • آیتی، علی بررسی تجمع مایع و توزیع فشار در آکنه‌های ساختار یافته توسط دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 8، شماره 45، 1388]

ا

 • ابراهیم زاده رجایی، شیما مدلسازی کوره تبدیل گاز H2S به SO2 در واحد کلاوس با استفاده از روش تجربی وسترن [دوره 8، شماره 39، 1388]
 • ابوالقاسمی، حسین بررسی مدلهای مختلف ارائه شده برای مدل سازی حلالیت در سیال فوق بحرانی [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • ابوالقاسمی، حسین بررسی پارامترهای مؤثر بر اندازه قطره در ظروف اختلاط همزن دار [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • احسانی، محمدرضا مروری بر اصول عملکرد، مزایا و کاربردهای راکتورهای دارای جریان برخوردی [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • احمدپور، علی بررسی عوامل مؤثر بر حذف جیوه از فاز مایع به روش جذب سطحی بر روی جاذب‌های کربنی [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • اسداللهی، رضا شبیه‌سازی توزیع کننده مایع لوله‌ای درون برج‌های پرشده با آکنه‌های ساختاریافته توسط روش دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 8، شماره 39، 1388]
 • اسماعیل ذوالفقاری، محمد خالص سازی و رنگزدایی گلیسریزین استخراج شده از عصاره شیرین بیان برای مصارف دارویی [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • اسماعیلی، منصوره بررسی رفتار دینامیکی سیستم‌های کنترلی دارای پیش‌بینی‌کننده تأخیر زمانی اسمیت [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • اسمعیل نژاد، ابراهیم مطالعه اثر عوامل پف زای مختلف روی ریز ساختار و ضریب انتقال حرارت فوم سخت پلی یورتان [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • اشرفی‌زاده، نظام‌الدین استخراج نشاسته سیب‌زمینی و کاربرد آن در گل‌های حفاری پایه آبی [دوره 8، شماره 39، 1388]
 • اشرفی‌زاده، نظام‌الدین مروری بر صنایع کودهای شیمیایی و ذخایر و منابع تولید آن در ایران [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • اصغر حمیدی، علی بررسی مدلهای ریاضی ارائه شده برای محاسبه ضریب رسانش گرمایی نانوسیالات [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • اکبرزاده، عظیم تهیه نانوذرات طلا با استفاده از ال-آلانین و پایدارکردن آنها با کیتوسان [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • الماسی، هادی مروری بر خواص کاربردی فیلم‌های خوراکی حاصل از پروتئین‌های آب پنیر [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • اله رحیمی، رحمت تهیه نانوذرات طلا با استفاده از ال-آلانین و پایدارکردن آنها با کیتوسان [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • امراللهی، آزاده بررسی مدلهای ریاضی ارائه شده برای محاسبه ضریب رسانش گرمایی نانوسیالات [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • انفرادی، امیر شیوه‌های نوین بازیابی گوگرد در صنایع نفت و گاز [دوره 8، شماره 39، 1388]
 • ایران نژاد، امیر بررسی و مقایسه زئولیت‌ها و شبه زئولیت‌ها در فرایند غشایی جهت جداسازی مولکول‌های سبک (نیتروژن، متان، دی اکسید کربن) [دوره 8، شماره 45، 1388]

ب

 • برارپور، نسیم تهیه نانوذرات طلا با استفاده از ال-آلانین و پایدارکردن آنها با کیتوسان [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • بهرامیان، علیرضا مطالعه آزمایشگاهی بررسی عوامل تاثیر گذار بر ترشوندگی اولیه سنگ‌های کربناته و تاثیر مواد فعال در سطح مختلف بر تغییر ترشوندگی مغزه‌های کربناته کم تراوا [دوره 8، شماره 43، 1388]

پ

 • پرویزی، هادی مقایسه و بررسی ضریب بازیافت نفت با استفاده از شبیه‌سازی تزریق گاز امتزاجی و غیرامتزاجی در یک مخزن نفت شکاف‌دار در ایران [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • پیرو موسوی، فاطمه ارزیابی ذخیره‌سازی هیدروژن در نانوساختارهای کربنی [دوره 8، شماره 45، 1388]

ت

 • تراب مستعدی، میثم پیش‌بینی ضریب کلی انتقال جرم فاز پیوسته در ستون میکسر- ستلر هنسون [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • تقوی، مهسا تأثیر نوع پروانه بر زمان اختلاط در مخازن همزن دار [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • تقی صادقی، محمد مدلسازی ریاضی ازدیاد برداشت از مخازن نفتی به روش تزریق ترکیبی (متناوب) آب و گاز غیرامتزاجی [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • تنگستانی نژاد، شهرام تهیه نانوذرات طلا با استفاده از ال-آلانین و پایدارکردن آنها با کیتوسان [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • تنگسیری فرد، جعفر رابطه تجربی کاربردی جدید برای محاسبه کمترین فشار امتزاجی در تزریق امتزاجی گازهای هیدروکربوری [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • تنهائی، بهاره بررسی تجمع مایع و توزیع فشار در آکنه‌های ساختار یافته توسط دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • تیموری خانه سری، ناصر بررسی فناورانه انتقال نفت خام سنگین توسط خط لوله و چالش‌های پیش رو [دوره 8، شماره 41، 1388]

ج

 • جابر صفدری، سید پیش‌بینی ضریب کلی انتقال جرم فاز پیوسته در ستون میکسر- ستلر هنسون [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • جامی الاحمدی، محمد پیش‌بینی ضرایب انتقال حرارت جوششی محلول‌های دو جزیی با استفاده از یک معادله جدید [دوره 8، شماره 39، 1388]
 • جمالی، مجید سینتیک تخریب حرارتی پلی‌استایرن و پلی متیل متاکریلات [دوره 8، شماره 41، 1388]

چ

 • چرچی، علی سینتیک تخریب حرارتی پلی‌استایرن و پلی متیل متاکریلات [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • چوپانی، مریم تأثیر نوع پروانه بر زمان اختلاط در مخازن همزن دار [دوره 8، شماره 40، 1388]

ح

 • حسین علیزاده، امیر مطالعه آزمایشگاهی بررسی عوامل تاثیر گذار بر ترشوندگی اولیه سنگ‌های کربناته و تاثیر مواد فعال در سطح مختلف بر تغییر ترشوندگی مغزه‌های کربناته کم تراوا [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • حسین غضنفری، محمد مطالعه آزمایشگاهی فرایند تزریق حلال به نفت سنگین درمحیط‌های متخلخل همگون و شکافدار ربع پنج نقطه‌ای بوسیله میکرومدل شیشه‌ای [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • حسینی، سیدمسعود بررسی مدلهای ریاضی ارائه شده برای محاسبه ضریب رسانش گرمایی نانوسیالات [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • حق شناس فرد، مسعود بررسی تجمع مایع و توزیع فشار در آکنه‌های ساختار یافته توسط دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • حقیقی، محمد انتخاب روش بهینه برای حذف ترکیبات فرار آلی از جریان‌های گازی آلوده صنعتی: روش‌های غیر تخریبی (بازیافتی) [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • حقیقی اصل، علی بررسی عوامل مؤثر بر حذف جیوه از فاز مایع به روش جذب سطحی بر روی جاذب‌های کربنی [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • حلاج، روئین مدلسازی کوره تبدیل گاز H2S به SO2 در واحد کلاوس با استفاده از روش تجربی وسترن [دوره 8، شماره 39، 1388]
 • حیدری، امیر بررسی رفتار دینامیکی و کنترلی سیستم های فرایندی ذره ای [دوره 8، شماره 42، 1388]

خ

 • خراط، ریاض مطالعه آزمایشگاهی فرایند تزریق حلال به نفت سنگین درمحیط‌های متخلخل همگون و شکافدار ربع پنج نقطه‌ای بوسیله میکرومدل شیشه‌ای [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • خسروی، مریم غربالگری مخازن نفتی ایران جهت تزریق امتزاجی دی‌اکسیدکربن [دوره 8، شماره 43، 1388]

د

 • درستکار، محمد جواد بررسی آزمایشگاهی تزریق غیر امتزاجی متناوب آب گرم و گاز دی اکسید کربن گرم در ازدیاد برداشت نفت در یک مدل شکاف دار [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • دستخوان، ظهراب بهینه‌سازی مکان چاه‌ها در مخازن نفت و گاز به کمک آلگوریتم ژنتیک [دوره 8، شماره 41، 1388]

ذ

 • ذبیحی، محمد بررسی عوامل مؤثر بر حذف جیوه از فاز مایع به روش جذب سطحی بر روی جاذب‌های کربنی [دوره 8، شماره 45، 1388]

ر

 • رئوفی، عباس ویژگی‌های ملات سیمان دارای ذرات نانو سیلیس [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • رحیمی، امیر مروری بر اصول عملکرد، مزایا و کاربردهای راکتورهای دارای جریان برخوردی [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • رحیمی، مجتبی تطابق تاریخچه تولید برای یکی‌ از مخازن‌ نفتی شکافدار ایران [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • رزمی راد، الهامه مروری بر خواص کاربردی فیلم‌های خوراکی حاصل از پروتئین‌های آب پنیر [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • رشیدی، علیمراد بررسی مدلهای ریاضی ارائه شده برای محاسبه ضریب رسانش گرمایی نانوسیالات [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • رضائی، مصطفی مطالعه اثر عوامل پف زای مختلف روی ریز ساختار و ضریب انتقال حرارت فوم سخت پلی یورتان [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • رضائی، مصطفی سینتیک تخریب حرارتی پلی‌استایرن و پلی متیل متاکریلات [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • رضوی، میرکریم مطالعه اثر عوامل پف زای مختلف روی ریز ساختار و ضریب انتقال حرارت فوم سخت پلی یورتان [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • رعایایی، عماد غربالگری مخازن نفتی ایران جهت تزریق امتزاجی دی‌اکسیدکربن [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • رعایایی، عماد بررسی امکان تزریق آب تولیدی از میدان نفتی سیری همراه با آب خلیج‌فارس به مخزن [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • رمضانی، احمد تطابق تاریخچه تولید برای یکی‌ از مخازن‌ نفتی شکافدار ایران [دوره 8، شماره 43، 1388]

ز

 • زارع، داود سوخت زیستی و روش‌های تولید آن [دوره 8، شماره 39، 1388]
 • زارع، داود تهیه نانوذرات طلا با استفاده از ال-آلانین و پایدارکردن آنها با کیتوسان [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • زاهدزاده، محمد بررسی امکان تزریق آب تولیدی از میدان نفتی سیری همراه با آب خلیج‌فارس به مخزن [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • زاهدی، یونس مروری بر خواص کاربردی فیلم‌های خوراکی حاصل از پروتئین‌های آب پنیر [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • زیرراهی، محسن مطالعه رفتار فازی فرایند تزریق گازهای حاصل از احتراق به مخازن نفتی [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • زینلی، مصطفی ویژگی‌های ملات سیمان دارای ذرات نانو سیلیس [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • زیودار، مرتضی شبیه‌سازی توزیع کننده مایع لوله‌ای درون برج‌های پرشده با آکنه‌های ساختاریافته توسط روش دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 8، شماره 39، 1388]
 • زیودار، مرتضی بررسی تجمع مایع و توزیع فشار در آکنه‌های ساختار یافته توسط دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 8، شماره 45، 1388]

س

 • سالم، امین ارزیابی کارایی روابط ارائه شده برای محاسبه افت فشار دربرجهای آکندة جداکننده استایرن مونومر و اتیل بنزن [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • سالم، امین بررسی و مقایسه زئولیت‌ها و شبه زئولیت‌ها در فرایند غشایی جهت جداسازی مولکول‌های سبک (نیتروژن، متان، دی اکسید کربن) [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • سعدی، مریم مدلسازی ترکیبی فرایند تزریق گاز به مخازن نفتی [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • سلطان محمدزاده، جعفرصادق انتخاب روش بهینه برای حذف ترکیبات فرار آلی از جریان‌های گازی آلوده صنعتی: روش‌های غیر تخریبی (بازیافتی) [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • سلطانی گوهریزی، عطاالله بررسی آزمایشگاهی تزریق غیر امتزاجی متناوب آب گرم و گاز دی اکسید کربن گرم در ازدیاد برداشت نفت در یک مدل شکاف دار [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • سمنانی رهبر، مجتبی تبیین عملکرد ماشین حرارتی و سیکل تبرید با استفاده از مفهوم ترمودینامیک زمان محدود [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • سمنانی رهبر، مجتبی استفاده از بازدهی و کارایی اکسرژی در تبیین عملکرد پمپ حرارتی جذبی [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • سیامک اشرف تالش، سید بررسی و مقایسه زئولیت‌ها و شبه زئولیت‌ها در فرایند غشایی جهت جداسازی مولکول‌های سبک (نیتروژن، متان، دی اکسید کربن) [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • سیاوش مدائنی، سید محاسبه هزینه‌های فرایندهای غشائی در صنعت نمکزدائی از آب و مقایسة آن با فرایندهای مشابه در ایران و جهان [دوره 8، شماره 45، 1388]

ش

 • شاهسوند، اکبر شیوه‌های نوین بازیابی گوگرد در صنایع نفت و گاز [دوره 8، شماره 39، 1388]
 • شاهوران فرد، امیر ارزیابی و مقایسة روشهای مختلف ازدیاد برداشت در یکی از مخازن نفتی شکافدار ایران [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • شایگان، جلال مروری بر فناوری پوسانش کرمی و کاربردهای کرم پوسانه [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • شفیعی، سیروس ارزیابی کارایی روابط ارائه شده برای محاسبه افت فشار دربرجهای آکندة جداکننده استایرن مونومر و اتیل بنزن [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • شکرکار، حامد ارزیابی کارایی روابط ارائه شده برای محاسبه افت فشار دربرجهای آکندة جداکننده استایرن مونومر و اتیل بنزن [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • شکوری، سعید مطالعه اثر عوامل پف زای مختلف روی ریز ساختار و ضریب انتقال حرارت فوم سخت پلی یورتان [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • شهرآبادی، عباس مدلسازی ترکیبی فرایند تزریق گاز به مخازن نفتی [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • شهرآبادی، عباس بررسی آزمایشگاهی اثرات رس موجود در سنگ مخزن بر کاهش نفوذپذیری در فرایند تزریق آب به مخازن هیدرو کربوری [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • شهرکی، فرهاد بررسی جریان سیالات درون تبادلگر خط انتقال کوره های شکست حرارتی [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • شیروانی، منصور بررسی رفتار دینامیکی سیستم‌های کنترلی دارای پیش‌بینی‌کننده تأخیر زمانی اسمیت [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • شیروانی، منصور بررسی رفتار دینامیکی و کنترلی سیستم های فرایندی ذره ای [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • شیوایی، سحر پلیمریزاسیون به کمک امواج فراصوت [دوره 8، شماره 42، 1388]

ص

 • صبور ملکی، محمد بررسی امکان تزریق آب تولیدی از میدان نفتی سیری همراه با آب خلیج‌فارس به مخزن [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • صدیفیان، غلامحسین مدلسازی و تعیین ضریب انتقال جرم شکر در حین آب زدایش اسمزی از هویج [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • صرافی، امیر بررسی آزمایشگاهی تزریق غیر امتزاجی متناوب آب گرم و گاز دی اکسید کربن گرم در ازدیاد برداشت نفت در یک مدل شکاف دار [دوره 8، شماره 43، 1388]

ظ

 • ظاهری، پریسا بررسی پارامترهای مؤثر بر اندازه قطره در ظروف اختلاط همزن دار [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • ظاهری، مریم بررسی پارامترهای مؤثر بر اندازه قطره در ظروف اختلاط همزن دار [دوره 8، شماره 41، 1388]

ع

 • عابدی، وحیده مروری کوتاه بر روش‌های ساخت ریزپوشینه‌های (میکروکپسول) پلیمری [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • عباسی، زهرا انتخاب روش بهینه برای حذف ترکیبات فرار آلی از جریان‌های گازی آلوده صنعتی: روش‌های غیر تخریبی (بازیافتی) [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • عباسی، سعید بررسی آزمایشگاهی اثرات رس موجود در سنگ مخزن بر کاهش نفوذپذیری در فرایند تزریق آب به مخازن هیدرو کربوری [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • عباسی، فرهنگ اسفنج های پلی استایرن قابل انبساط با آب (WEPS) [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • عباسی، فرهنگ پلیمریزاسیون به کمک امواج فراصوت [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • عبد العظیم تقوی، سید مقایسه و بررسی ضریب بازیافت نفت با استفاده از شبیه‌سازی تزریق گاز امتزاجی و غیرامتزاجی در یک مخزن نفت شکاف‌دار در ایران [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • عروج، رضا بررسی مدلهای مختلف ارائه شده برای مدل سازی حلالیت در سیال فوق بحرانی [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • عظیمی، حمیدرضا سینتیک تخریب حرارتی پلی‌استایرن و پلی متیل متاکریلات [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • عمادی، محمدعلی غربالگری مخازن نفتی ایران جهت تزریق امتزاجی دی‌اکسیدکربن [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • عمادی، محمدعلی بررسی امکان تزریق آب تولیدی از میدان نفتی سیری همراه با آب خلیج‌فارس به مخزن [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • عمرانی، پیمان بررسی و مقایسه زئولیت‌ها و شبه زئولیت‌ها در فرایند غشایی جهت جداسازی مولکول‌های سبک (نیتروژن، متان، دی اکسید کربن) [دوره 8، شماره 45، 1388]

غ

 • غیبی، سارا تأثیر نوع پروانه بر زمان اختلاط در مخازن همزن دار [دوره 8، شماره 40، 1388]

ف

 • فاتحی، محمدحسین مروری بر فناوری پوسانش کرمی و کاربردهای کرم پوسانه [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • فاتحی‌فر، اسماعیل انتخاب روش بهینه برای حذف ترکیبات فرار آلی از جریان‌های گازی آلوده صنعتی: روش‌های غیر تخریبی (بازیافتی) [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • فاطمی، حسن خالص سازی و رنگزدایی گلیسریزین استخراج شده از عصاره شیرین بیان برای مصارف دارویی [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • فاطمی، شهره بررسی و مقایسه زئولیت‌ها و شبه زئولیت‌ها در فرایند غشایی جهت جداسازی مولکول‌های سبک (نیتروژن، متان، دی اکسید کربن) [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • فرزانه، سید امیر مطالعه آزمایشگاهی فرایند تزریق حلال به نفت سنگین درمحیط‌های متخلخل همگون و شکافدار ربع پنج نقطه‌ای بوسیله میکرومدل شیشه‌ای [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • فصیح، مهدی مدلسازی ترکیبی فرایند تزریق گاز به مخازن نفتی [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • فضائلی زاده، محمد بررسی آزمایشگاهی تعیین فشار بهینه در تفکیک‌کننده‌های سرچاهی [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • فهیم، جواد سنتز خودانتشار و نقش آن در حفاظت محیط زیست [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • فواد آقامیری، سید ارائه روش جدیدی برای تعیین پارامترهای تابع توزیع برش C7+ برای چند نمونه نفت خام ایران [دوره 8، شماره 39، 1388]

ق

 • قنادی مراغه، محمد بررسی پارامترهای مؤثر بر اندازه قطره در ظروف اختلاط همزن دار [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • قنادی مراغه، محمد پیش‌بینی ضریب کلی انتقال جرم فاز پیوسته در ستون میکسر- ستلر هنسون [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • قنبرزاده، بابک مروری بر خواص کاربردی فیلم‌های خوراکی حاصل از پروتئین‌های آب پنیر [دوره 8، شماره 41، 1388]

ک

 • کاظمی، وحید محاسبه هزینه‌های فرایندهای غشائی در صنعت نمکزدائی از آب و مقایسة آن با فرایندهای مشابه در ایران و جهان [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • کاوشی، لیلا ارائه روش جدیدی برای تعیین پارامترهای تابع توزیع برش C7+ برای چند نمونه نفت خام ایران [دوره 8، شماره 39، 1388]
 • کریم زاده، رامین بررسی جریان سیالات درون تبادلگر خط انتقال کوره های شکست حرارتی [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • کشاورز، احمدرضا مدلسازی و تعیین ضریب انتقال جرم شکر در حین آب زدایش اسمزی از هویج [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • کمال قاسم العسکری، محمد بهینه‌سازی مکان چاه‌ها در مخازن نفت و گاز به کمک آلگوریتم ژنتیک [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • کمالی، فاطمه غربالگری مخازن نفتی ایران جهت تزریق امتزاجی دی‌اکسیدکربن [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • کمالی، محمدرضا سنتز خودانتشار و نقش آن در حفاظت محیط زیست [دوره 8، شماره 44، 1388]

گ

 • گودرزی، فرنوش ارائه روش جدیدی برای تعیین پارامترهای تابع توزیع برش C7+ برای چند نمونه نفت خام ایران [دوره 8، شماره 39، 1388]

ل

 • لطفی، مجید ویژگی‌های ملات سیمان دارای ذرات نانو سیلیس [دوره 8، شماره 44، 1388]

م

 • مازوچی، مهدی خالص سازی و رنگزدایی گلیسریزین استخراج شده از عصاره شیرین بیان برای مصارف دارویی [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • محبی، علی بررسی آزمایشگاهی تزریق غیر امتزاجی متناوب آب گرم و گاز دی اکسید کربن گرم در ازدیاد برداشت نفت در یک مدل شکاف دار [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • محسن پیغمبرزاده، سید پیش‌بینی ضرایب انتقال حرارت جوششی محلول‌های دو جزیی با استفاده از یک معادله جدید [دوره 8، شماره 39، 1388]
 • محسن پیغمبرزاده، سید طراحی و تحلیل عددی کانال گرمایش بوسیله هوا [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • محسن سرافراز، محمد طراحی و تحلیل عددی کانال گرمایش بوسیله هوا [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • محمد علی موسویان، سید پیش‌بینی ضریب کلی انتقال جرم فاز پیوسته در ستون میکسر- ستلر هنسون [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • محمدی، علی محمد مدلسازی ریاضی ازدیاد برداشت از مخازن نفتی به روش تزریق ترکیبی (متناوب) آب و گاز غیرامتزاجی [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • مراحل، آرش طراحی و تحلیل عددی کانال گرمایش بوسیله هوا [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • مرادی، بابک رابطه تجربی کاربردی جدید برای محاسبه کمترین فشار امتزاجی در تزریق امتزاجی گازهای هیدروکربوری [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • مرادی، بابک ارزیابی و مقایسة روشهای مختلف ازدیاد برداشت در یکی از مخازن نفتی شکافدار ایران [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • مرادی، علی مقایسه و بررسی ضریب بازیافت نفت با استفاده از شبیه‌سازی تزریق گاز امتزاجی و غیرامتزاجی در یک مخزن نفت شکاف‌دار در ایران [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • مسعودی، رحیم بررسی امکان تزریق آب تولیدی از میدان نفتی سیری همراه با آب خلیج‌فارس به مخزن [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • مسیحی، محسن تطابق تاریخچه تولید برای یکی‌ از مخازن‌ نفتی شکافدار ایران [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • معصومی، معصوم محاسبه هزینه‌های فرایندهای غشائی در صنعت نمکزدائی از آب و مقایسة آن با فرایندهای مشابه در ایران و جهان [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • مقبلی، محمدرضا مروری کوتاه بر روش‌های ساخت ریزپوشینه‌های (میکروکپسول) پلیمری [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • مقدس، جعفرصادق تأثیر نوع پروانه بر زمان اختلاط در مخازن همزن دار [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • مقدسی، عبدالرضا بررسی مدلهای ریاضی ارائه شده برای محاسبه ضریب رسانش گرمایی نانوسیالات [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • مقدم، مجید تهیه نانوذرات طلا با استفاده از ال-آلانین و پایدارکردن آنها با کیتوسان [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • ملاعباسی، روزبه بررسی تجربی و نظری افت فشار در تبادلگر های گرمایی لوله ای سیستمهای تهویه مطبوع [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • مهاجرزاده، سیدمحمد سنتز خودانتشار و نقش آن در حفاظت محیط زیست [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • مهدویان، محمد بررسی مدلهای مختلف ارائه شده برای مدل سازی حلالیت در سیال فوق بحرانی [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • مومنی، علی رابطه تجربی کاربردی جدید برای محاسبه کمترین فشار امتزاجی در تزریق امتزاجی گازهای هیدروکربوری [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • میراولیائی، علیرضا بررسی جریان سیالات درون تبادلگر خط انتقال کوره های شکست حرارتی [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • میرحسینی خسروشاهی، صدیقه اسفنج های پلی استایرن قابل انبساط با آب (WEPS) [دوره 8، شماره 40، 1388]

ن

 • نخعی‌پور، فهیمه ارزیابی ذخیره‌سازی هیدروژن در نانوساختارهای کربنی [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • نصراله‌زاده، معصومه مروری بر صنایع کودهای شیمیایی و ذخایر و منابع تولید آن در ایران [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • نصیری، مسعود استخراج نشاسته سیب‌زمینی و کاربرد آن در گل‌های حفاری پایه آبی [دوره 8، شماره 39، 1388]
 • نوعی، سیدحسین بررسی تجربی و نظری افت فشار در تبادلگر های گرمایی لوله ای سیستمهای تهویه مطبوع [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • نیکوآمال راد، حمیدرضا مدلسازی و تعیین ضریب انتقال جرم شکر در حین آب زدایش اسمزی از هویج [دوره 8، شماره 42، 1388]

و

 • وحیدی، اکرم غربالگری مخازن نفتی ایران جهت تزریق امتزاجی دی‌اکسیدکربن [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • وطن پرست، حمید مطالعه آزمایشگاهی بررسی عوامل تاثیر گذار بر ترشوندگی اولیه سنگ‌های کربناته و تاثیر مواد فعال در سطح مختلف بر تغییر ترشوندگی مغزه‌های کربناته کم تراوا [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • وطنی، ضحی بررسی مدلهای مختلف ارائه شده برای مدل سازی حلالیت در سیال فوق بحرانی [دوره 8، شماره 40، 1388]

ه

ی

 • یونسی، مرتضی بررسی رفتار دینامیکی سیستم‌های کنترلی دارای پیش‌بینی‌کننده تأخیر زمانی اسمیت [دوره 8، شماره 41، 1388]