سرمقاله:مروری بر گسترش نرم‌افزارهای مهندسی شیمی (بخش سوم)

نویسنده

دانشگاه علم و صنعت ایران