کاربرد گرافن برای تولید انرژی پاک

نویسندگان

چکیده

رشد روزافزون مصرف سوخت‌های فسیلی و محدود بودن آن و نگرانی‌های زیست‌محیطی ناشی از آن، باعث شده پژوهش‌های گسترده‌ای برای جایگزینی منابع جدید و پاک انرژی انجام شود؛ در سال‌های اخیر پژوهشگران به پیل‌های سوختی، سلول‌های خورشیدی، باتری‌های لیتیومی و زیست‌توده توجه بسیاری کرده‌اند. هرچند این روش‌ها معایبی دارد اما حضور نانوفناوری، تأثیر قابل توجهی در از میان بردن نقایص آن‌ها داشته است. گرافن به عنوان یک نانوساختار کربنی دوبعدی که در آن اتم‌های کربن به صورت شبکه شش‌ضلعی با پیوندهای کووالانسی کنار یکدیگر قرار گرفته‌، به دلیل ویژگی‌های منحصربه فرد الکتریکی، حرارتی، شیمیایی، مکانیکی و مساحت سطح بالا و چگالی کم، اثر شگرفی در بهبود کارکرد پیل‌های سوختی، سلول‌های خورشیدی، باتری‌های لیتیومی و زیست‌توده داشته است. به علت اهمیت این موضوع، در این مقاله بر گرافن و کاربردهای آن در انرژی‌های پاک پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها