مروری بر روش‌های افزایش بازده در نیروگاه‌های حرارتی و مطالعه نیروگاه شازند

نویسندگان

چکیده

نیروگاه‌های حرارتی ازجمله بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌های انرژی در کشور هستند. در این مطالعه، تعدادی از راه‏حل‌های متداول کاهش مصرف سوخت و افزایش بازده در نیروگاه‌ها بررسی شده است. در نیروگاه بخار، راه‌کارهایی برای بازیابی حرارت و آب هدررفته در زیرکش دیگ ‏بخار و یکپارچه‌سازی نیروگاه سوخت فسیلی با نیروگاه خورشیدی ارائه شده است. در نیروگاه‌های گازی و چرخه ترکیبی، این راه‌حل‌ها شامل تغییر شرایط هوای ورودی به توربین گازی، استفاده از انرژی خورشیدی و سامانه‌ی تزریق بخار است. راه‌کارهای پیشنهاد‌شده در بخش نیروگاه بخار، برای نمونه روی نیروگاه شازند اراک، بررسی شده است. نتایج ‏نشان می‌دهد که بازده این نیروگاه می‌تواند با بهره‌گیری از راه‌کارهای پیشنهادی افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها