جمعه 15 اسفند 1393
جستجو در سايت:

 

 

فرم اشتراك نشريه انجمن مهندسي شيمي ايران

 

نام و نام خانوادگي:

نام مؤسسه يا شركت:

تاريخ شروع اشتراك از شماره:

نشاني:

صندوق پستي:

تلفن و نمابر:

 

حق اشتراك براي يكسال با پست عادي 000/310 ريال

با پست سفارشي 000/370 ريال      

و براي خارج از كشور 000/630 ريال است.

 

                   علاقه‌مندان به اشتراك مي‌توانند ضمن پر نمودن فرم فوق و واريز مبالغ مذكور به حساب جاري بانك پارسيان، شعبه ميدان آزادي، كد 10418،
                     شماره 3-14449-021-1041 به نام انجمن مهندسي شيمي ايران، اصل فرم درخواستي و كپي فيش بانكي را به نشاني زير ارسال فرمايند.

تهران، خيابان آزادي، بلوار شهيد اكبري، ساختمان ماد، پلاك 13 (بلوك 3)، واحد 11

انجمن مهندسي شيمي ايران

تلفن: 66022193 فكس: 66022196