جمعه 1 شهريور 1398
جستجو در سایت:
اهداف و چشم‌انداز

نشریه مهندسي شيمي ايران به منظور گسترش و ارتقاي علم مهندسي شيمي و همچنين رشد و توسعه تحقيقات علمي کاربردي در بين استادان، متخصصان و پژوهشگران و دانشجويان دوره‌هاي عالي مهندسي شيمي در ايران و همچنين ايجاد ارتباط بين صنعت و دانشگاه و طرح مسائل و مشکلات صنعت به وجود آمده است. مقالات علمي با کاربردهاي صنعتي و همچنين اخبار مربوط به دانشکده‌هاي مهندسي شيمي و صنايع فرآيندي در سطح کشور و شناساندن فعاليتهاي علمي پژوهشگران ايراني در مجامع بين المللي از جمله اهدافي است که مورد نظر انجمن مهندسي شيمي ايران است.

 نشریه مهندسي شيمي ايران داراي مجوز علمي- ترويجي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است که صاحب امتياز آن انجمن مهندسي شيمي ايران مي باشد و به صورت ادواري منتشر و دوره انتشار آن دو ماهانه است. در اين مجله همه گونه مقالات علمي معتبر در حوزه مهندسي شيمي که در ارتباط با صنايع فرآيندي باشد به چاپ مي رسد. بعلاوه اخبار و اطلاعات مربوط به جامعه مهندسي شيمي، خبرهاي آموزشي علمي و پژوهشي مراکز آموزشي مهندسي شيمي و همچنين تحولات در صنايع فرآيندي در ايران و ساير كشورهاي جهان انتشار مي‌يابد.