نویسنده = محمد مزیدی شرف آبادی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جریان دوفازی در ناحیۀ گردش مجدد محفظۀ احتراق یک‌موتور توربین گاز با تغییر در شاخص‌های هندسی مؤثر

دوره 18، شماره 107، بهمن و اسفند 1398، صفحه 28-45

محمد مزیدی شرف آبادی؛ محمد ایازی؛ محسن ساری