نویسنده = سعید بختیاری
تعداد مقالات: 3
1. اصول مدل‌های ناحیه‌ای آتش‌سوزی در فضای بسته

دوره 13، شماره 74، مرداد و شهریور 1393

لیلا تقی اکبری؛ سعید بختیاری؛ مسعود جمالی آشتیانی


2. مروری بر ترکیب و برخی خواص بتن‌های خودتراکم

دوره 10، شماره 56، مرداد و شهریور 1390

سعید بختیاری؛ علی اله وردی؛ علی‌اکبر رمضانیانپور؛ طیبه پرهیزکار؛ مازیار رییس‌قاسمی


3. مروری بر رفتار بتن‌های معمولی و متراکم در برابر آتش

دوره 10، شماره 55، خرداد و تیر 1390

سعید بختیاری؛ علی اله وردی؛ علی‌اکبر رمضانیانپور؛ طیبه پرهیزکار؛ مازیار رییس‌قاسمی