نویسنده = محمدرضا مهرنیا
تعداد مقالات: 3
1. مروری کوتاه بر جاذب‌های مورد استفاده در جداسازی دی‌اکسیدکربن از گاز دودکش‌ها

دوره 9، شماره 53، بهمن و اسفند 1389

حسین دلاوری امرئی؛ محمدرضا مهرنیا؛ محمدمهدی منتظر رحمتی


2. فلزات سنگین: اثرات زیست محیطی و روش‌های زیستی حذف آنها

دوره 9، شماره 50، خرداد و تیر 1389

سپیده قربانی؛ فاطمه تابنده؛ باقر یخچالی؛ محمدرضا مهرنیا


3. مقایسه روش‌های نوین زیستی جهت حذف نیتروژن از فاضلاب

دوره 7، شماره 36، مهر و آبان 1387

حنانه رسولی کناری؛ محمدحسین صراف زاده؛ محمدرضا مهرنیا؛ زینب صالحی