نویسنده = بابک مختارانی
تعداد مقالات: 2
1. روش‌هاى گوگردزدایی از سوخت‌هاى مایع

دوره 15، شماره 86، مرداد و شهریور 1395، صفحه 104-125

فاطمه بسحاق؛ بابک مختارانی؛ حمیدرضا مرتهب


2. گوگردزدایی زیستی، پیشرفت‌ها و چالش‌های پیش رو

دوره 14، شماره 82، آذر و دی 1394، صفحه 96-109

فاطمه بسحاق؛ بابک مختارانی؛ حمیدرضا مرتهب