نویسنده = مجید پاکیزه
تعداد مقالات: 5
2. شبیه‌سازی، طراحی تجهیزات و برآورد اقتصادی فرایند تولید پلی وینیل کلرید

دوره 13، شماره 75، مهر و آبان 1393

مجید پاکیزه؛ محمود عطاریان شاندیز


4. طراحی و ساخت تبخیرکننده خورشیدی همراه با آیینه‌های متمرکزکننده نور

دوره 11، شماره 65، بهمن و اسفند 1391

مجید پاکیزه؛ سعید جاوی‌مقدم؛ مهدیه نامور محبوب