نویسنده = محمد ایازی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل جریان دوفازی در ناحیۀ گردش مجدد محفظۀ احتراق یک‌موتور توربین گاز با تغییر در شاخص‌های هندسی مؤثر

دوره 18، شماره 107، بهمن و اسفند 1398، صفحه 28-45

محمد مزیدی شرف آبادی؛ محمد ایازی؛ محسن ساری


2. نقش دانشگاه‌ها در توسعه کشور

دوره 14، شماره 82، آذر و دی 1394، صفحه 5-5

محمد ایازی


4. شبیه‌سازی حذف خطاهای تصادفی از داده‌های فرایندهای شیمیایی به روش پالایش تطبیقی

دوره 10، شماره 58، آذر و دی 1390

بهنام بلوچی؛ سعید شکری؛ مهدی احمدی مروست؛ محمد ایازی