نویسنده = حسین اسماعیلی
تعداد مقالات: 4
1. جذب زیستی یون کادمیم از محلول آبی با بهره‌گیری از جلبک قهوه‌ای پادینا اوسترالیس

دوره 17، شماره 98، مرداد و شهریور 1397، صفحه 38-51

مسعود نیک پور؛ حسین اسماعیلی؛ رئوف فروتن


2. مروری بر زیست‌دیزل از روغن کرچک و بررسی پارامترهای مؤثر بر تولید

دوره 16، شماره 94، آذر و دی 1396، صفحه 26-40

رئوف فروتن؛ حسین اسماعیلی


3. بهینه‌سازی تولید بیودیزل از پیه گوسفند با استفاده از کاتالیست‌های قلیایی

دوره 14، شماره 83، بهمن و اسفند 1394، صفحه 60-69

رئوف فروتن؛ حسین اسماعیلی؛ ملیحه کوثری فرد؛ ثریا قدرتی


4. بهینه‌سازی محیط کشت برای تولید اتانول با استفاده از قارچ موکور همیلیس

دوره 12، شماره 68، مرداد و شهریور 1392

حسین اسماعیلی؛ کیخسرو کریمی