نویسنده = حسین ابوالقاسمی
تعداد مقالات: 3
1. جذب دی‌اکسید کربن توسط محلول آبی هیدروکسید سدیم در ستون پرشده: ضریب انتقال جرم و میزان جذب

دوره 11، شماره 62، مرداد و شهریور 1391

مریم اسدی؛ حسین ابوالقاسمی؛ محمد اسماعیلی


2. بررسی پارامترهای مؤثر بر اندازه قطره در ظروف اختلاط همزن دار

دوره 8، شماره 41، مرداد و شهریور 1388

حسین ابوالقاسمی؛ مریم ظاهری؛ محمد قنادی مراغه؛ پریسا ظاهری


3. بررسی مدلهای مختلف ارائه شده برای مدل سازی حلالیت در سیال فوق بحرانی

دوره 8، شماره 40، خرداد و تیر 1388

رضا عروج؛ ضحی وطنی؛ حسین ابوالقاسمی؛ محمد مهدویان